Temat miesiąca

Każdego miesiąca School Edution Gateway skupia się na konkretnym temacie. Oto tematy miesiąca na 2021 r. Ponadto w marcu 2020 r. rozpoczęliśmy szczególny temat skupiony na NAUCE ONLINE i ZDALNEJ, w reakcji na zamykanie szkół na całym świecie.

styczeń Nowe podejścia do programu edukacyjnego
luty Dobrostan
marzec Edukacja mieszana
kwiecień Edukacja nieformalna
maj Edukacja społeczności wędrownych (Romów, społeczności cyrkowych)
czerwiec Społeczności edukacyjne
lipiec Życie w społeczeństwie
sierpień Wychowanie fizyczne
wrzesień Tożsamość (język, kultura)
październik Kompetencje cyfrowe edukatorów
listopad Poradnictwo zawodowe
grudzień Działalność młodych obywateli