Często zadawane pytania (FAQ)

School Education Gateway˄

Czy różnią się eTwinning i School Education Gateway?

Rating: 5/5

Obydwie inicjatywy są finansowane przez program Erasmus+ i wspierają innowacyjne praktyki nauczania w całej Europie. eTwinning, największa sieć nauczycieli w Europie, oferuje platformę dla kadry szkolnej do tworzenia zespołowych projektów, w których bierze udział co najmniej jednak szkoła z innego kraju. Platforma eTwinning jest dostępna wyłącznie dla szkół i nauczycieli. School Education Gateway skupia się na europejskich działaniach na rzecz szkół, przybliżając nauczycielom politykę i praktykę edukacyjną. Portal internetowy School Education Gateway jest publiczny, a zatem otwarty dla innych osób zainteresowanych edukacją, zachęcając do współpracy pomiędzy szkołami i innymi organizacjami. Dowiedz się więcej z tej infografiki.

Dlaczego użytkownicy eTwinning mogą logować się na School Education Gateway, ale nie odwrotnie?

Rating: 5/5

Nauczyciele dysponujący kontem eTwinning mogą używać tych samych danych do logowania się na portalu School Education Gateway. Ma to ułatwić korzystanie z niego nauczycielom, którzy współpracują z eTwinning. Każdy, kto nie dysponuje kontem eTwinning, może bez trudu założyć konto na School Education Gateway. W odróżnieniu od eTwinning School Education Gateway jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób, nie tylko dla nauczycieli. Dlatego też użytkownicy nie mogą używać swoich kont na School Education Gateway do logowania się na portalu eTwinning, który pozostaje platformą skierowaną wyłącznie dla nauczycieli, a nowi członkowie podlegają uwierzytelnieniu i akceptacji przez Narodowe Biuro Kontaktowe w swoim kraju.

Zapomniałem swojej nazwy użytkownika / hasła. Co mam zrobić?

Rating: 5/5

Jeśli nie pamiętasz swoich danych do logowania, możesz zresetować hasło klikając na link „Zapomniałeś login/hasło?” dostępny w oknie logowania (do którego można wejść za pomocą niebieskiego przycisku w prawym górnym rogu). Otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą twoją nazwę użytkownika i nowe hasło. Po zalogowaniu się do witryny, należy zmienić hasło na stronie profilu użytkownika.

Przypominamy, że jeżeli Twoje pierwsze logowanie na stronę odbyło się przy użyciu istniejącego konta eTwinning lub konta na platformie społecznościowej, nie będziesz mógł/mogła skorzystać z opcji zmiany hasła. W takim przypadku prosimy o zmianę hasła na eTwinning lub użytym do logowania koncie społecznościowym, a następnie użycie go do zalogowania do School Education Gateway.

Jak dezaktywować profil użytkownika/usunąć dane osobowe z profilu?

Rating: 5/5

Jeśli chcesz usunąć jakiekolwiek dane osobowe z profilu, skontaktuj się z helpdeskiem.Więcej informacji znajdziesz w secji Polityka prywatności.

Jak mogę zaproponować treści, które chciał(a)bym, aby pojawiły się na portalu School Education Gateway?

Rating: 4/5

Czy chciałbyś zobaczyć jakieś ciekawe teksty opublikowane na School Education Gateway? Skorzystaj z tego formularza online, aby wysłać nam swoje sugestie. Zanim jednak je wyślesz, rozejrzyj się po naszych artykułach i zobacz tematy miesiąca. Jeśli chciałbyś zaproponować określony temat miesiąca, musisz wysłać go trzy miesiące wcześniej. Niestety nie jesteśmy w stanie opublikować wszystkich proponowanych tekstów, ale zespół redakcyjny czyta wczystkie propozycje i poinformuje ich autorów, czy dany materiał zostanie opublikowany. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji wszelkich nadesłanych nam tekstów przed opublikowaniem ich.

Czym jest pakiet promocyjny School Education Gateway?

Rating: 4/5

Pakiet promocyjny zawiera kompletny zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych, dostępnych na stronach School Education Gateway, Narzędzia Erasmus+ oraz Teacher Academy. Znajdują się tam prezentacje, arkusze informacyjne, logo i wiele więcej. Większość tych materiałów dostępnych jest w 23 językach. Z pakietu promocyjnego może skorzystać każdy, kto chciałby promować platformę oraz dostępne tam usługi. Pakiet promocyjny dostępny jest na stronie O mnie.

Czym jest biuletyn School Education Gateway i w jaki sposób mogę go zamówić?

Rating: 5/5

Biuletyn jest wysyłany 4 razy do roku i przedstawia aktualne informacje dotyczące treści i usług dostępnych na platformie. Biuletyn jest wydawany w języku angielskim. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy otrzymają newsletter drogą mailową, ale można również zapisać się indywidualnie. Poprzednie biuletyny są dostępne tutaj.

Narzędzia Erasmus+˅

Czym są Narzędzia Erasmus+?

Rating: 5/5

Erasmus+ to program UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Oferuje on szkołom i innym organizacjom możliwości finansowania obejmujące wsparcie dla szkoleń i prowadzenia zajęć dydaktycznych służących doskonaleniu zawodowemu oraz wsparcie dla rozwoju partnerstw na rzecz projektów edukacyjnych. Narzędzia dostępne na portalu School Education Gateway zostały zaprojektowane w celu wsparcia poszczególnych działań programu Erasmus+ i można je znaleźć w sekcji Oferta Erasmus+.

Trzy narzędzia i powiązane z nimi projekty programu Erasmus+ to:

 • Katalog kursów – Specjalny katalog kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kadry szkolnej (Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Akcji 1)
 • Oferty dla mobilnych – Oferty prowadzenia zajęć dydaktycznych lub obserwacji czy towarzyszenia w pracy dla kadry szkolnej, za granicą, w goszczącej szkole/organizacji (w ramach tzw. mobilności edukacyjnej) (Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Akcji 1)
 • Partnerstwa strategiczne – Wyszukiwanie partnerów dla szkół i organizacji z całej Europy do prowadzenia wspólnych projektów (Partnerstwa strategiczne w ramach Akcji 2)

Kto może opublikować kurs i jak monitoruje się jakość publikowanych na liście pozycji?

Rating: 4/5

Pozycję – kurs, ofertę dla mobilnych lub ofertę nawiązania partnerstwa strategicznego – na portalu School Education Gateway może zamieścić każdy. Jedynym warunkiem dla utworzenia pozycji jest posiadanie przez użytkownika konta z afiliacją organizacji, a każda organizacja powinna posiadać numer identyfikacji uczestnika (ang. PIC).

Kursy, oferty dla mobilnych i oferty nawiązania partnerstwa strategicznego oferowane są przez niezależne organizacje, które proszone są o przestrzeganie regulaminu School Education Gateway w części dotyczącej zamieszczanych przez nich pozycji. Pozycje nie są ani wstępnie zatwierdzane, ani uwierzytelniane przez Komisję Europejską czy agencje narodowe.

Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść, realizację czy organizację. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie treści czy organizacje, które uznają za niewłaściwe lub obraźliwe. Z administracją portalu można się skontaktować poprzez zakładki wsparcia użytkownika.

Jak dodać organizację do mojego profilu?

Rating: 4/5

Aby dodać organizację do profilu musisz sprawdzić wpierw czy organizacja ta znajduje się w bazie danych. Najlepiej będzie wpierw wyszukać organizację poprzez PIC (Participant Identification Code). Ale jeżeli go nie znasz, możesz wyszukać poprzez wybór miejsca
Uwaga: Profile organizacji w bazie danych utworzone są jedynie przez użytkowników i mogą nie zawierać twojej miejscowości bądź organizacji. Jeżeli nie znajdziesz swojej organizacji będziesz mógł/ mogła samodzielnie stworzyć swój profil. W takim przypadku staniesz się automatycznie administratorem. Jeżeli profil twojej organizacji został już stworzony przez innego użytkownika, możesz wysłać prośbę o zatwierdzenie członkostwa do administratora organizacji, które zatwierdza lub odrzuca ją. Po zatwierdzeniu twojej prośby staniesz się członkiem organizacji.

Wszyscy członkowie organizacji mogą dodawać, edytować i usuwać pozycje. Administrator ogranizacji może również zmieniać informacje o organizacji i dane kontaktowe oraz dodawać i usuwać członków oraz przekazać rolę administratora innemu członkowi organizacji.

Z kim należy się skontaktować po znalezieniu ciekawego kursu / oferty mobilności edukacyjnej / partnerstwa strategicznego?

Rating: 4/5

Aby uzyskać więcej informacji na temat kursu / oferty mobilności edukacyjnej / partnerstwa strategicznego, należy się skontaktować z organizacją, która zamieściła daną pozycję:

 • Użyj formularza służącego do nawiązania bezpośredniego kontaktu z organizatorem (wymagane zalogowanie się), który znajduje się w prawej części strony danej pozycji.
 • Odwiedź stronę internetową organizacji, która zamieściła daną pozycję.

Należy pamiętać o tym, że School Education Gateway nie oferuje kursów, ofert mobilności edukacyjnej czy ofert nawiązania partnerstwa strategicznego, a jedynie dostarcza szkołom narzędzi, by same mogły to zrobić.

Jak należy rozumieć różne rodzaje ofert mobilności edukacyjnej (oferty dla mobilnych)?

Rating: 4/5

 • Job shadowing (towarzyszenie w pracy lub aktywna obserwacja pracy) przeznaczona jest dla studentów, niedawnych absolwentów szkół wyższych, nauczycieli i innych członków kadry szkolnej. Jest to oferta stwarzająca okazję do pracy w goszczącej szkole/organizacji zagranicą u boku specjalistów dysponujących konkretną wiedzą dotyczącą zawodu lub kariery zawodowej budzących zainteresowanie uczestników.
 • Long-term teaching assignment (długoterminowe prowadzenie zajęć dydaktycznych) jest odpowiednia dla studentów, niedawnych absolwentów szkół wyższych i nauczycieli. Jest to oferta stwarzająca uczestnikom okazję podjęcia się w zagranicznej szkole/organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie posiadanej przez nich wiedzy specjalistycznej lub leżącym w obszarze ich zainteresowań przez okres 5 miesięcy lub dłuższy.
 • Short-term teaching assignment (krótkoterminowe prowadzenie zajęć dydaktycznych) dotyczy okresu poniżej 5 miesięcy.
 • Placement and assistantship (praktyki i asystentury) jest przeznaczona dla studentów i niedawnych absolwentów szkół wyższych. Jest to oferta stwarzająca uczestnikom okazję do odbycia praktyki bądź asystentury.
 • Teaching/Classroom assistant (pomocnik nauczyciela / asystent klasowy) to przeznaczona dla nauczycieli i innych członków kadry szkolnej oferta zostania pomocnikiem stałego nauczyciela i wspierania go w pracy.
 • Inne oferty z zakresu mobilności edukacyjnej (oferty dla mobilnych) obejmują inne rodzaje takich ofert, np. wizyty dla obserwacji pracy instytucji edukacyjnych czy seminaria.

Jaka jest różnica między partnerstwami strategicznymi na rzecz edukacji szkolnej a projektami współpracy szkół?

Rating: 4/5

W ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne, szkoły mogą wnioskować o realizację dwóch rodzajów projektów. W ramach projektów partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej, szkoły mogą angażować się w działania wraz z dowolnymi organizacjami działającymi w obszarze edukacji (np. muzea, fundacje, władze lokalne lub organizacje kulturalne). Aby znaleźć partnerów, można skorzystać z ">Wyszukiwarki partnerstw strategicznych na portalu School Education Gateway. W przypadku projektów współpracy szkół, szkoły współpracują ze sobą nawzajem. Prosimy o sprawdzenie zasad kwalifikowalności w przypadku obu typów projektów w Przewodniku po programie Erasmus+.

Jestem nauczycielem i chciałbym skorzystać z mobilności typu teaching assignment lub job shadowing. Czy jako nauczyciel występujący indywidualnie mogę zamieścić własne ogłoszenie?

Rating: 4/5

Tak, jako osoba indywidualna możesz zamieścić swoją ofertę. Aby to zrobić, zaloguj się i przejdź do: Mój profil > Oferty mobilności > Dodaj ofertę mobilności. Następnie wybierz „Zapytanie o mobilność”. Pamiętaj jednak, że aby skorzystać z mobilności, musisz być powiązany z jakąś szkołą lub organizacją. Jeśli znasz już szkołę, która Cię interesuje, możesz skontaktować się bezpośrednio z nią. Więcej szkół możesz znaleźć na portalu internetowym eTwinning.

Jestem zainteresowany organizacją zarejestrowaną na School Education Gateway i chciałbym otrzymywać informacje na temat kursów oraz innych ogłoszeń zamieszczanych przez tę organizację. Jak mogę otrzymywać te informacje?

Rating: 4/5

Możesz obserwować organizację, by otrzymywać wiadomości email z aktualnymi informacjami dotyczącymi nowych wykazów ofert, jakie ta organizacja zamieściła na stronie School Education Gateway. Aby to zrobić, przejdź do strony profilu organizacji i kliknij „Obserwuj organizację”. Możesz również uruchomić tę funkcję na każdej ze stron ze szczegółami dotyczącymi wykazów ofert, które zostały zamieszczone przez tę organizację. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości email z aktualnymi informacjami, kliknij „Nie obserwuj organiazacji”.

Jak mogę otrzymywać informacje na temat nowych ogłoszeń dotyczących kursów, ofert mobilności i partnerstw strategicznych?

Rating: 5/5

Możesz wybrać opcję otrzymywania co tydzień wiadomości email z aktualnymi informacjami dotyczącymi ostatnich wykazów ofert, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania wskazanym przez ciebie w jednym z twoich zapisanych wyszukiwań. Aby wybrać funkcję powiadamiania do jednego z twoich wyszukiwań, przejdź do: Mój profil > Kursy / Oferty mobilności / Partnerstwa strategiczne > Zapisane wyszukiwania. Następnie kliknij w przycisk „Powiadamiaj mnie”, znajdujący się pod poszczególnymi zapisanymi wyszukiwaniami, na temat których chciałbyś otrzymywać aktualne informacje. Możesz zapisać każde ze swoich wyszukiwań przeprowadzonych w sekcajch: Katalog kursów / Oferty mobilności / Partnerstwa strategiczne.

W jaki sposób mogę zamieścić recenzję kursu stacjonarnego?

Rating: 4/5

Uczestnicy kursu mogą skorzystać z opcji „recenzja” dostępnej na dole każdej strony kursu. Aby napisać recenzję, musisz być zarejestrowany i zalogowany na stronie, a także musisz najpierw ocenić pozycję (wybierając odpowiednią liczbę gwiazdek). Prosimy zwrócić uwagę, że recenzja powinna zawierać wyczerpujące informacje i określać, czy recenzentowi podobał się kurs i pod jakim względem był przydatny. Jeśli mają Państwo sugestie dotyczące usprawnień, prosimy o ich przedstawienie. Nie zalecamy pisania krótkich recenzji (tj. długości jednego wersu). Dodana recenzja może dotyczyć jedynie określonego kursu. Funkcja dodawania oceny powinna być wykorzystywana jedynie w celu oceny danego kursu i może także dotyczyć komunikacji z organizatorem kursu.

Miałem złe doświadczenia z dostawcą kursu (treść kursu nie była zgodna z opisem, nie otrzymałem odpowiedzi na moje e-maile lub kurs został odwołany po tym, jak zarezerwowałem już lot). Co powinienem zrobić?

Rating: 4/5

Ponieważ dostawcy kursów działają jako niezależne organizacje, nie obowiązuje oficjalna procedura składania skarg, ale odnotowujemy je w ramach monitorowania korzystania z katalogu.

Na pierwszym etapie, należy skontaktować się z Narodową Agencją programu Erasmus+ w celu wyjaśnienia sytuacji. NA poinformuje Państwa, czy może podjąć działania ze swojej strony. Następnie należy napisać oficjalny e-mail do dostawcy kursu z przedstawieniem problemu, a nawet można domagać się zwrotu poniesionych kosztów, jeżeli czują się Państwo upoważnieni do tego. Należy również ocenić kurs dostawcy w katalogu kursów w zakładce Narzędzie Mobilności Erasmus+, przedstawiając jasny opis problemu i powody, dla których kurs nie spełnił oczekiwań, tak by inne szkoły mogły skorzystać z Państwa doświadczeń.

Na kurs, którym jestem zainteresowany składają się trzy sesje, które będą mieć miejsce w przyszłym miesiącu, ale w wynikach wyszukiwania mogę tylko zobaczyć jedną z nich. Dlaczego tak jest?

Rating: 4/5

Wyniki wyszukiwania wyświetlają dany kurs tylko raz w miesiącu. Jeśli na kurs składa się więcej niż jedna sesja w danym miesiącu, zbliżająca się sesja jest wyświetlona na liście, a pozostałe są po prostu wymienione w opisie. Aby zobaczyć wszystkie nadchodzące sesje, trzeba wejść na stronę kursu.

Czym jest ocena, która się wyświetla w odniesieniu do dostawcy kursu?

Rating: 4/5

Jest to średnia ocena na podstawie wszystkich recenzji dotyczących danego dostawcy kursu. Aby przeczytać poszczególne recenzje, należy zajrzeć do zakładki "Recenzje" na stronie organizatora kursu.

Możliwości finansowania i wnioski w ramach programu Erasmus+˅

Skąd, jako szkoła/nauczyciel, mogę wiedzieć, czy kurs lub dowolna inna oferta kwalifikuje się do wniosku programu Erasmus+?

Rating: 4/5

W chwili obecnej nie ma żadnej akceptacji wstępnej kursów czy innych ofert. Prosimy szkoły o korzystanie przy wyborze kursów czy planowaniu innych zajęć z własnego rozsądku i oceny. Prosimy też o odnotowanie, że wybór kursu, oferty dla mobilnych czy oferty nawiązania partnerstwa strategicznego z naszej bazy danych nie stanowi gwarancji przyznania szkole grantu Erasmus+. Kurs, oferta dla mobilnych czy oferta nawiązania partnerstwa strategicznego nie muszą znajdować się w naszej bazie danych, aby można je było uwzględnić we wniosku programu Erasmus+.

Gdzie mogę się więcej dowiedzieć o możliwościach finansowania oferowanych przez Erasmus+?

Rating: 4/5

Aby dowiedzieć się więcej o terminach, warunkach i możliwościach finansowania, należy odwiedzić portal internetowy programu Erasmus+ i odszukać potrzebne informacje w najnowszym Przewodniku po programie. Można też w poszukiwaniu dalszych informacji skontaktować się ze swoją agencją narodową programu Erasmus+.

Czy możecie pomóc mojej szkole w wypełnieniu wniosku programu Erasmus+?

Rating: 4/5

Niestety, School Education Gateway nie jest w stanie udzielić takiej pomocy. Należy skontaktować się ze swoją agencją narodową i sprawdzić, jakiej pomocy udziela.

W bazie danych zaakceptowanych projektów Erasmus+ możesz znaleźć wskazówki i pomysły przydatne w Twoim własnym wniosku.

Teacher Academy˅

Czym jest Teacher Academy na portalu School Education Gateway?

Rating: 4/5

Teacher Academy to jeden punkt dostępu do działań w zakresie doskonalenia zawodowego obejmujący:

 1. Serwis oferujący bezpłatne kursy online opracowane specjalnie dla School Education Gateway. Program pracy kursów online wspierany jest Zespół Doradców Pedagogicznych.
 2. Niezwykle popularne kursy stacjonarne, które już pomogły nauczycielom w Europie zaspokoić potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego. Koszty udziału w kursach mogą być finansowane w ramach programu Erasmus+ (Główne działanie nr 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej).
 3. Webinaria: dołącz do krótkich warsztatów edukcyjnych poświęconych tematom publikowanym co miesiąc na School Education i innym.
 4. Wszechstronne materiały edukacyjne stworzone przez instytucje unijne oraz w ramach projektów finansowanych przez UE.

Zarówno kursy online jak i kursy stacjonarne dostęne są w katalogu kursów.

Czy każdy użytkownik może dodać kurs online do katalogu kursów?

Rating: 4/5

Wszystkie kursy online dostępne na Teacher Academy są organizowane centralnie na poziomie School Education Gateway. Dlatego też w chwili obecnej wyłącznie administratorzy School Education Gateway mogą publikować nowe kursy online. Wszyscy użytkownicy (organizatorzy kursów) wciąż mogą publikować swoje kursy stacjonarne w zwykły sposób, opisany w Regulaminie.

Czym są webinaria School Education Gateway i w jaki sposób mogę w nich uczestniczyć?

Rating: 5/5

Webinaria poświęcone są różnym tematom związanym z edukacją szkolną, takim jak nauka języków obcych, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kreatywność, oceny itp. Webinaria odbywają się regularnie i są dostępne dla każdego, kto interesuje się omawianymi zagadnieniami. Jeśli zapiszesz się do listy mailingowej dot. webinariów, będziesz regularnie informowany o nadchodzących webinariach. Więcej informacji na temat każdego webinarium można znaleźć na stronie internetowej.

Jak uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie w webinarium?

Rating: 0/5

Aby uzyskać zaświadczenie uczestnictwa, musisz najpierw uzupełnić ankietę dla uczestnika udostępnianą na zakończenie każdego webinarium. Po wypełnieniu ankiety zostaniesz przekierowany/a na nową stronę, na krórej będziesz mieć możliwość wygenerowania zaświadczenia o uczestnictwie. Aby to zrobić, muszisz być zalogowany/a do School Education Gateway. Zaświadczenie możesz ściągnąć ze swojego profilu School Education Gateway profile, wchodząc w zakładkę 'Webinaria'

.
Kursy online od Teacher Academy (Kursy MOOC)˅

Czym jest MOOC? Jak mogę wziąć udział i uczyć się w ramach kursu MOOC?

Rating: 4/5

Kursy MOOC (Masowe Otwarte Kursy Online) to kursy dostępne za pośrednictwem internetu. Jeśli jeszcze nic nie wiesz o kursach MOOC, obejrzyj to wideo. Aby dowiedzieć się, jak w największym stopniu skorzystać z uczestnictwa w kursie MOOC, zapoznaj się z wprowadzającym, autonomicznym kursem “Five Strategies for Learning Online”.

Kto może wziąć udział w kursie?

Rating: 4/5

Chociaż kursy adresowane są do praktyków nauczania oraz innych osób pracujących w szkołach, każdy, kto jest zarejestrowany w School Education Gateway może wziąć udział w takim kursie.

Ile kosztuje udział w kursie?

Rating: 5/5

Wszystkie kursy online oferowane przez Teacher Academy są całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników. Kursy finansowane są przez Komisję Europejską i stanowią część platformy School Education Gateway.

Ile czasu trwa udział w kursie?

Rating: 5/5

To zależy od konkretnego kursu, ale większość kursów wymaga około 3-4 godzin pracy w tygodniu, by ukończyć jeden moduł. Zamysł jest taki, aby poświęcać około 30 minut dziennie na rzecz swojego doskonalenia zawowodwego. Tak naprawdę to jednak od ciebie zależy, ile czasu chcesz poświęcić na kurs.

Jak zapisać się na kurs online w Teacher Academy?

Rating: 5/5

Aby zapisać się na kurs online należy najpierw zarejestrować się jako użytkownik na platformie School Education Gateway. Jeśli okaże się do dla ciebie trudne, przeczytaj ten samouczek. Po stworzeniu konta użytkownika i zalogowaniu, przejdź do Teacher Academy, aby przejrzeć dostępne kursy online. Wybierz kurs i wejdż w zakładkę "Strona kursu", w której możesz kliknąć na przycisk "Zapisz się". Jeżeli nie widzisz przyciusku "Zapisz się", sprawdź, czy jesteś zalogowany/a.

Jaki sprzęt lub oprogramowanie muszę mieć, aby bez problemu uczestniczyć w kursie?

Rating: 5/5

Aby wziąć udział w kursie online nie potrzebujesz nic więcej oprócz stabilnego połączenia z internetem oraz ostatniej wersji jednej z głównych przeglądarek internetowych.

Kursy online w Teacher Academy najlepiej przeglądać używając przeglądarek Chrome lub Firefox. Można także korzystać z przeglądarek: Explorer, Windows Edge i Safari.

W ramach niektórych kursów oferujemy webinaria: godzinne seminaria online wykorzystujące takie narzędzia jak Adobe Connect. W przypadku niektórych systemów możesz zostać poproszony o pobranie niewielkiego oprogramowania, tak by to narzędzie mogło działać sprawnie. Kamera i mikrofon nie są potrzebne w tych webinariach.

Czy konieczne jest korzystanie z mediów społecznościowych podczas realizacji kursu?

Rating: 4/5

Choć nie jest to konieczne, to jednak korzystanie z mediów społecznościowych w trakcie kursu online w Teacher Academy sprawi, że doświadczenie to będzie bardziej ekscytujące! Przyłączenie się do grupy danego kursu na Facebooku oraz śledzenie dyskusji na Twitterze da ci możliwość poznania podobnie myślących osób, wymiany przydatnych materiałów i informacji oraz podzielenia się swoimi przemyśleniami i pomysłami związanymi z kursem. Oczywiście nie zapomnij również sprawdzać forów kursu, gdzie będziesz mógł zadawać pytania na temat kursu i tam uzyskiwać na nie odpowiedzi.

Czy otrzymam certyfikat cyfrowy za udział z w kursie?

Rating: 4/5

Po pomyślnym ukończeniu całego kursu uczestnicy otrzymują cyfrowe świadectwo uczestnictwa oraz cyfrową odznakę kursu. Więcej inofrmacji na temat polityki certyfikacji każdego z kursów znajduje się w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQs) dotyczących tego kursu, w którym chcesz wziąć udział.

Czym jest odznaka cyfrowa (e-Odznaka)?

Rating: 3/5

Odznaki cyfrowe to wskaźnik potwierdzający, że zdobyłeś określoną umiejętność lub wiedzę lub ukończyłeś określone zadanie. Możesz używać odznak cyfrowych, aby pokazać, że już ukończyłeś zadania i zapoznałeś się ze wszystkimi tematami z danego modułu. Odznaki można umieszczać na profilach internetowych lub można importować je do swojego Badgr Backpack. Badgr Backpack to miejsce, gdzie można gromadzić wszystkie swoje odznaki cyfrowe z różnych kursów i od różnych organizatorów. Potencjalnym pracodawcom można podać link do swojego Badgr Backpack, którzy następnie będą mogli zobaczyć wszystkie twoje osiągnięcia. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: openbadges.org

Czy kursy Teacher Academy są wciąż dostępne już po ich zakończeniu?

Rating: 4/5

Kursy pozostają otwarte na czas nieokreślony dla wszystkich osób, które chciałyby przeglądać treści i podnieść jakość swoich praktyk nauczycielskich. Należy jednak pamiętać, że po pierwotnej realizacji kursu, nie będzie on już moderowany oraz nie będzie można otrzymać żadnego certyfikatu.

Czy istnieje możliwość otrzymania formalnego uznania za udział w kursach Teacher Academy?

Rating: 4/5

To czy dane Ministerstwo Edukacji lub inne instytucje akredytacyjne formalnie uznają certyfikat ukończenia kursu zależy od konkretnego kraju.

W większości przypadków taki certyfikat nie zostanie jeszcze uznany, ale obecnie pracujemy z ministerstwami i uczelniami wyższymi nad tym, by po ukończeniu naszego kursu nauczyciele otrzymywali stosowne uznanie. Dowiedz się więcej na temat akredytacji w twoim państwie lub regionie.

Czym są zespoły redakcyjne?

Rating: 3/5

Zespoły redakcyjne zapewniają redakcję i publikację wspaniałych owoców pracy wykonanej podczas kursu i uznanie dla autorów oraz umożliwiają szerszemu gronu odbiorców skorzystanie ze świetnych owoców pracy powstających podczas kursu. Zapoznaj się z przykładami redakcji prac.

W skład zespołu redakcyjnego wejdzie niewielka grupa uczestników, którszy wykazali się zaangażowaniem i wyjątkowym wysiłkiem włożonym w kurs. Zespół dokonuje przeglądu i oceny wyników pracy uczestników kursu oznaczonych jako godne uwagi, w celu wyselekcjonowania tych prac, które zostaną profesjonalnie zredagowane, przetłumacznone i opublikowane na stronie School Education Gateway.

Jak zgłosić stworzoną przeze mnie w ramach kursu pracę do redakcji i publikacji?

Rating: 0/5

Po pierwsze, ukończ kurs i złóż doskonałą pracę. Możesz zgłosić twoją pracę do publikacji za pośrednictwem formularza udostępnianego na koniec kursu. Wypatruj go w ostatnim module kursu i ostatnich dotyczących kursu wiadomościach e-mail.

Dla organizatorów kursów˅

Kto może zamieścić pozycję?

Rating: 4/5

Pozycję – kurs, ofertę dla mobilnych lub ofertę nawiązania partnerstwa strategicznego – na portalu School Education Gateway może zamieścić każdy. Jedynym warunkiem dla utworzenia pozycji jest posiadanie przez użytkownika konta z afiliacją organizacji, a każda organizacja powinna posiadać numer identyfikacji uczestnika (ang. PIC). Natychmiast po spełnieniu tego warunku użytkownik może zamieszczać pozycje w dowolnym dziale. Osoby zamieszczające pozycje prosi się o przestrzeganie regulaminu School Education Gateway.

Czy mogę zamieścić pozycję, która nie jest związana z edukacją szkolną?

Rating: 4/5

Portal School Education Gateway jest skierowany do europejskiej społeczności szkolnej. Aby platforma zachowała swoje znaczenie dla tej społeczności, odradzamy zamieszczanie pozycji związanych z innymi dziedzinami (szkolnictwo wyższe, szkolnictwo zawodowe, edukacja dorosłych), o ile tylko nie łączą się one z edukacją szkolną i nie mają dla niej istotnego znaczenia.

W jaki sposób mogę zamieścić pozycję w działach Katalog kursów/Mobilność edukacyjna/Partnerstwa strategiczne?

Rating: 4/5

Wyjaśnia to szczegółowo dostępny w 23 językach Poradnik Narzędzia Erasmus+.

Mam zamiar zaoferować kurs, który odbędzie się kilka razy (w kilku terminach). Czy również w Katalogu kursów należy go zamieścić kilka razy?

Rating: 4/5

Jeśli przy różnych okazjach organizujesz ten sam kurs, wystarczy go tylko raz utworzyć w Katalogu kursów. Istnieje możliwość dodawania dat do listy terminów, w których odbywa się kurs. Instrukcje, jak to zrobić, znajdziesz w Poradniku Narzędzia Erasmus+ (s. 17).

Czy różnym terminom mogą odpowiadać różne miejsca, w których odbywa się kurs?

Rating: 4/5

W chwili obecnej możliwy jest wybór tylko jednej lokalizacji dla różnych terminów kursu. Jeśli kurs odbywa się w dwóch różnych lokalizacjach, proponujemy utworzenie dwóch osobnych pozycji na liście kursów. Demonstruje to poniższy przykład:

 • Kurs ABC we Włoszech
  • Termin 1
  • Termin 2
  • Termin 3
 • Kurs ABC w Polsce
  • Termin 1
  • Termin 2
  • Termin 3

Mimo, że jakiś czas temu został przeze mnie zamieszczony pewien kurs, to nie mogę go teraz odszukać w Katalogu kursów. O co chodzi?

Rating: 4/5

Widoczność kursów jest związana z datami ich rozpoczęcia i zakończenia. Po zakończeniu kursu nie będzie on już pojawiać się w wynikach wyszukiwania w Katalogu kursów. Jeśli kurs nie został jeszcze zakończony, a mimo to nie możesz go tam odszukać, należy sprawdzić, czy daty rozpoczęcia i zakończenia zostały podane poprawnie. Należy też pamiętać o tym, że kursy są domyślnie wyświetlane w kolejności chronologicznej i na początku listy wyników widoczne są te, do których rozpoczęcia pozostało najmniej czasu. Oznacza to, że im późniejsza jest data rozpoczęcia Twojego kursu, tym bardziej odległa będzie jego pozycja na liście wyników.

Jak mogę dodać kurs online do Katalogu kursów?

Rating: 4/5

W chwili obecnej niezależni organizatorzy kursów mogą dodawać do katalogu tylko kursy stacjonarne (tradycyjne). Kursy online w tym katalogu są wyłącznie oferowane przez zespół School Education Gateway oraz ekspertów wspierających.

Czy moge usunąć ofertę, którą utworzyłem/łam?

Rating: 3/5

Zawsze możesz usunąć swoją ofertę, chyba, że została ona już oceniona lub zrecenzowana. Aby tego dokonać, przejdź do swojego profilu, a następnie do panelu administracyjnego swoich pozycji (np. przejdź do zakładki „Kursy”, a następnie „Moje kursy”). Znajdź pozycję, którą chcesz usunąć i kliknij w link „Usuń”, który znajduje się pod tą pozycją.