O portalu

Portal School Education Gateway oferuje w 23 językach europejskich jeden, wspólny punkt wejścia dla nauczycieli, szkół, ekspertów i innych osób zainteresowanych edukacją szkolną. Dołącz już dzisiaj i bądź na bieżąco informowany o europejskiej polityce edukacyjnej i działaniach skierowanych do szkół!

 • Najnowsze materiały - Nowe spostrzeżenia dotyczące polityki i praktyki w zakresie edukacji szkolnej w Europie: krótkie artykuły informacyjne, kalendarz wydarzeń, dobre praktyki z projektów i działań edukacyjnych w klasie.
 • Punkty widzenia - Twoje źródło informacji na temat opinii i poglądów ekspertów z zakresu edukacji szkolnej w postaci artykułów i wywiadów. Możesz również wziąć udział w pojawiających się okresowo sondażach na ciekawe tematy i tym samym sprawić, że twoja opinia też będzie się liczyć!
 • Zasoby - Publikacje o charakterze informacyjnym, gotowe poradniki oraz materiały edukacyjne z całej Europy do wykorzystania na twoich lekcjach! Odkryj również, jak europejski zestaw narzędziowy dla szkół może pomóc twojej szkole w promowaniu kształcenia integracyjnego oraz w przeciwdziałaniu zjawisku przedwczesnego kończenia nauki szkolnej; zapoznaj się także z innymi materiałami, takimi jak dobre praktyki oraz wskazówki dotyczące uczenia się przedsiębiorczości.
 • Strony tematyczne - Zapoznaj się z prezentowanymi treściami według dziewięciu obszarów priorytetowych UE w zakresie edukacji szkolnej:
 • Teacher Academy - Teacher Academy oferuje nauczycielom szeroką gamę możliwości doskonalenia zawodowego oraz materiałów edukacyjnych do wykorzystania w klasie. Serwis obejmuje centralny katalog kursów zawierający informacje o tradycyjnych kursach doskonalenia zawodowego oferowanych przez niezależnych organizatorów, darmowe kursy online przygotowane przez School Education Gateway oraz materiały edukacyjne opracowane przez nauczycieli z programu eTwinning, instytucje unijne oraz inne projekty finansowane przez UE.

 • Możliwości w ramach programu Erasmus+ - Szkoły z całej Europy mogą skorzystać z możliwości finansowania, oferowanych w ramach unijnego programu Erasmus+, obejmujących wsparcie dla kursów szkoleniowych oraz form doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach projektów partnerskich. Odkryj trzy narzędzia, które School Education Gateway oferuje szkołom do przygotowywania wniosków w ramach programu Erasmus+!
 • Europejski przybornik szkolny - Materiały propagują podejście typu „szkoła jako całość”, które służy integracji i zapobieganiu wczesnemu kończeniu nauki. Przybornik ma pomóc dyrektorom szkół, nauczycielom i innym osobom ustalić, jakie metody pomagają zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki i jakie są możliwe rozwiązania. W zestawie zgromadzono wyniki badań, dokumenty i dobre praktyki w zakresie metod opartych na współpracy w obrębie szkoły i poza nią, które można wdrożyć w różnych sytuacjach szkolnych.

Portal School Education Gateway jest finansowany przez Erasmus+, program UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Jego realizacją, dla Dyrekcji Generalnej Edukacja i kultura Komisji Europejskiej, zajmuje się European Schoolnet, międzynarodowa, partnerska organizacja 31 europejskich ministerstw edukacji działająca na rzecz rozwoju możliwości uczenia się dla szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy. Portal School Education Gateway jest powiązany z programem eTwinning, społecznością działającą na rzecz szkół w Europie.

Biuletyn

Biuletyn School Education Gateway publikowany jest cztery razy w roku w języku angielskim.

Zestaw promocyjny School Education Gateway

Pobierz pakiet promocyjny w języku polskim tutaj (.ZIP, ~27 MB).
 
Większość materiałów dostępna jest w 23 językach; jeśli chcesz je pobrać w innym języku, wybierz ten język z menu w prawym górnym rogu, a następnie zjedź na dół strony do sekcji z pakietem promocyjnym.

Niektóre materiały są dostępne wyłącznie w języku angielskim. W takiej sytuacji możesz pobrać oryginalne pliki tutaj (.ZIP, ~39 MB).

Jak korzystać z portalu

Tematy

Treści na stronie (wiadomości, dobre praktyki, wywiady z ekspertami, publikacje, itp.) będą przypisywane określonym tematom, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć artykuły odpowiadające twoim zainteresowaniom. Tematy nawiązują również do priorytetów polityki oświatowej, określonych przez Komisję Europejską. Aby szukać według tematu, przejdź do strony wyszukiwania, a następnie wybierz temat, który cię interesuje.

Nauczanie i uczenie się Etapy kształcenia i grupy uczniów Zarządzanie szkołą Kompetencje
 • Ocenianie
 • Frekwencja
 • Utrzymanie dyscypliny w klasie
 • Różnorodność kulturowa 
 • Program nauczania
 • Narzędzia cyfrowe
 • Środowisko uczenia się
 • Mobilność
 • Pedagogika

Tematy miesiąca

Każdego miesiąca artykuły na portalu School Education Gateway poświęcone będą jednemu określonemu tematowi. Zapoznaj się z wcześniejszymi i nadchodzącymi tematami:

Tematy miesiąca w 2020 r. Tematy miesiąca w 2019 r.
styczeń Poruszanie zagadnienia wczesnego kończenia edukacji szkolnej Aktywne obywatelstwo
luty

Sztuczna inteligencja

Przeciwdziałanie znęcaniu się
marzec

Kariera i mobilność nauczyciela

Spersonalizowane uczenie się
kwiecień Ocena formacyjna Specjalne potrzeby edukacyjne
maj Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju Gry w szkole
czerwiec

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Środowisko i nasz świat
lipiec Nauka i opieka wczesnoszkolna Rodzice
sierpień

Kontrola jakości: ewaluacja na rzecz wspierania rozwoju szkolnictwa

Początkujący nauczyciele
wrzesień Translanguaging Wielojęzyczne klasy
październik

Kreatywność i nauczanie oparte na projektach

Przestrzenie uczenia się
listopad

Edukacja międzykulturowa

Badania w dziedzinie edukacji szkolnej
grudzień Mobilność uczniów Szkoły wiejskie i transgraniczne

Artykuły czytelników

Czy chciałbyś zobaczyć jakieś ciekawe teksty opublikowane na School Education Gateway? Skorzystaj z tego formularza online, aby wysłać nam swoje sugestie. Zanim jednak je wyślesz, rozejrzyj się po naszych artykułach i zobacz tematy miesiąca. Jeśli chciałbyś zaproponować określony temat miesiąca, musisz wysłać go trzy miesiące wcześniej. Niestety nie jesteśmy w stanie opublikować wszystkich proponowanych tekstów, ale zespół redakcyjny czyta wczystkie propozycje i poinformuje ich autorów, czy dany materiał zostanie opublikowany. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji wszelkich nadesłanych nam tekstów przed opublikowaniem ich.

W przypadku pytań należy skorzystać ze zwykłego formularza kontaktowego.

30 rocznica programu Erasmus+: Czy chciałbyś podzielić się swoim doświadczeniem związanym z programem Erasmus+? Tutaj podziel się swoją historią.