Yrkesfagopplæring

Yrkesfagopplæring er et viktig element i livslang læring, for å gi unge mennesker den kompetansen og den relevante erfaringen de trenger til bestemte yrker.

Innledende yrkesfagopplæring finner vanligvis sted på videregående skole, før elevene går ut i arbeidslivet. Den foregår på skolen og i arbeidsbaserte settinger, f.eks. opplæringssenter og lærebedrifter. Dette varierer fra land til land, avhengig av nasjonale systemer og økonomiske strukturer.

Senere yrkesfagopplæring finner sted etter førstegangs utdanning og opplæring, eller etter at man har begynt arbeidslivet. Hovedandelen av læringen skjer på en arbeidsplass.

Som et gjennomsnitt tar 50 % av unge europeere i alderen 15–19 år yrkesfaglig retning på videregående skole. Deltakelsen varierer imidlertid fra 15 % til over 70 % i ulike regioner.

Nyeste innhold

Featured video

Links