Lærere og skoleledere

Det finnes mer enn 5 millioner lærere i Europa. Den enkelte lærers kunnskaper, ferdigheter og holdninger er uhyre viktige, og kvaliteten på undervisningen har direkte innflytelse på elevenes resultater. Samtidig stilles lærerne overfor økende og endrede krav, noe som betyr at de trenger støtte for å oppnå kontinuerlig utvikling av egne kunnskaper og ferdigheter. Derfor er det viktig at de får tilgang på etterutdanning av høyeste kvalitet, helt fra den innledende lærerutdanningen, via støtte til nyutdannede lærere, og etterfulgt av muligheter til kontinuerlig etterutdanning gjennom hele karrieren.

Ledelsen spiller en avgjørende rolle når det gjelder å skape forutsetninger for å lykkes på alle nivåer i undervisnings- og opplæringssystemene. Skolelederne – noe som ikke bare betyr rektorene – spiller en nøkkelrolle i å skape effektive koblinger mellom skoler, ulike utdannings- og opplæringsnivåer, familiene og arbeidslivet og lokalmiljøet, alt for å bedre elevenes prestasjoner.

I denne delen finner du artikler og annet materiell om dette temaet. Les mer om temaet på EU-kommisjonens nettside. For å utforske andre temaer bruker du menyen øverst på siden.

Nyeste innhold