Realfag

Matematisk kompetanse er evnen til å utvikle og bruke en matematisk tenkemåte og innsikt for å løse ulike problemer i hverdagen. Naturvitenskapelig kompetanse dreier seg om evnen og viljen til å bruke oppsamlet kunnskap og metodikk, noe som også omfatter observasjon og eksperimentering, til å forklare den naturlige verdenen, for dermed å stille de rette spørsmål og trekke evidensbaserte slutninger.

Naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk (realfag) bruker kunnskap og spørrende prosesser for bedre å forstå og handle i pakt med verden omkring oss.

I denne delen finner du artikler og annet materiell om dette temaet. For å utforske andre temaer bruker du menyen øverst på siden.

Nyeste innhold