Personlig utvikling og trivsel

Skolene spiller en viktig rolle når det gjelder å hjelpe unge mennesker med å utvikle og administrere sitt eget fysiske og emosjonelle velvære, og med å leve og jobbe sammen med andre i ulike kontekster.

Blant nøkkelområdene finner vi: sosial interaksjon, utvikle en sunn hjerne, kropp og livsstil, og å kjenne sine egne styrker og svakheter og hvordan man utvikler kompetanser.

Læringsopplevelser kan være en anledning til å utvikle evnen til å reflektere kritisk over og regulere egen livsstil, og til å kommunisere og samarbeide med andre. De kan også oppmuntre de unge til å bli målbevisste og ønske å sette seg og nå mål, og få en tolerant holdning – der de verdsetter mangfold og respekterer andre, og er forberedt på både å overvinne fordommer og inngå kompromisser.

En «helskoletilnærming» er viktig, fordi den engasjerer hele skolemiljøet (skoleledere, medarbeidere, elever og familier).

I denne delen finner du artikler og annet materiell om dette temaet. Les mer om temaet på EU-kommisjonens nettside. For å utforske andre temaer bruker du menyen øverst på siden. (Sløyfes hvis det ikke finnes noen relevant side å lenke til)

Nyeste innhold