Flerspråklighet

Å undervise i og lære språk er helt avgjørende for å sørge for at europeiske borgere kan forflytte seg, jobbe og lære fritt over hele Europa. Dette vil være med på å bygge opp under arbeidsmuligheter og vekst og bidra til en gjensidig forståelse for andre land og kulturer. Det er også essensielt for å sørge for at manglende språkkunnskaper ikke kommer i veien for å delta i samfunnet. EU-kommisjonens rolle er å koordinere tiltakene med nasjonale regjeringer for å nå målene i det strategiske språkrammeverket med støtte fra aktivitetene i Erasmus+.

Det europeiske språkmerket oppmuntrer og belønner innovativ praksis på området språkundervisning og -læring, i alle faser av utdanningen og opplæringen. Prosjekter i regi av Det europeiske språkmerket har vært et stort bidrag til arbeidet for innovativ språkundervisning og -læring over hele Europa.

I denne delen finner du artikler og annet materiell om dette temaet. Les mer om temaet på EU-kommisjonens nettside. Det europeiske råds språkportal tilbyr også en mengde ressurser som er relevante for dette temaet. For å utforske andre temaer bruker du menyen øverst på siden.

Nyeste innhold