Literacy

Literacy er evnen til å identifisere, forstå, uttrykke, skape og tolke konsepter, følelser, fakta og synspunkter i både muntlig og skriftlig form. Det innebærer evnen til å kommunisere og få kontakt med andre på en effektiv, hensiktsmessig og kreativ måte.

Et visst nivå av literacy er helt nødvendig for å kunne delta effektivt i alle aspekter av det moderne samfunnet. Digital teknologi utvider formene for lesing og skriving, samt for ulike informasjonskilder, med bruk av visuelle materialer, lyd/audio og digitale materialer på tvers av ulike disipliner og kontekster.

I denne delen finner du artikler og annet materiell om dette temaet. For å utforske andre temaer bruker du menyen øverst på siden.

Nyeste innhold