Læringsmiljø

Et «læringsmiljø» er både læringskulturen og de fysiske omgivelsene som skapes av lærere og elever. Det kan handle om skolebygg, men også uteområde, online og det som ikke foregår på skolen.

Læringsmiljøet omfatter:

  • de fysiske områdene der undervisningen foregår – klasserom, studioer, saler, innendørs og utendørs idrettsfasiliteter – og hvordan andre læringssteder er utformet og brukes: lekeområder, lokale kultursteder (teater, galleri, museum), offentlige uteområder
  • steder hvor det foregår avstandslæring, der lærer og elever ikke er fysisk sammen: hjem, samarbeidsområder på nettet
  • hvordan ulike læringsmetoder integreres, også når det gjelder vurdering, sammen med andre klasseledelsesprosesser
  • der læreren er hovedfasilitator, men også støttende læringsmiljøer som skapes sammen med andre skoleansatte, eksterne praktikere og foreldre
  • det som skapes sammen med elevene, særlig når det gjelder deres følelse av trygghet, kreativitet og trivsel.

Nyeste innhold