Entreprenørskap

Kompetanse i entreprenørskap er evnen til å identifisere og gripe muligheter, og til å planlegge og administrere kreative prosesser som er av kulturell, sosial eller økonomisk verdi.

Det forutsetter kunnskap om kontekster og muligheter, metoder for planlegging og administrering, etiske prinsipper og selvbevissthet.

Det omfatter ferdighetene kreativitet (fantasi, kritisk tenkning, problemløsning), kommunikasjon, mobilisering av ressurser (mennesker og ting) og det å takle usikkerhet, flertydighet og risiko.

Et entreprenørpreget tenkesett omfatter også holdningene mestringstro, motivasjon og utholdenhet, og det å verdsette ideer som kommer fra andre.

For at opplæringen i entreprenørskap skal lykkes med å utvikle elevenes kompetanser, er skolenes evne til å skape støttende og stimulerende læringsmiljøer like viktig som pedagogenes kompetanse og motivasjon.

Opplæring i entreprenørskap kan ikke skje isolert fra verden utenfor skolen. Det kan kreve at man samarbeider med eksterne organisasjoner for å legge til rette for andre måter å lære på.

I denne delen finner du artikler og annet materiell om dette temaet. Les mer om temaet på EU-kommisjonens nettside. For å utforske andre temaer bruker du menyen øverst på siden.

Nyeste innhold