Inkluderende opplæring og håndtering av tidlig frafall fra skolen

Opplæringsveiene står i fare for å bli fragmentert på en rekke måter, noe som fører til underprestering og potensielt frafall fra skolen. Overgangen mellom ulike skolenivåer og -typer kan føre til at det oppstår problemer, men kan også avdekke symptomer på andre problemer. Selv tilgangen til opplæring er en problemstilling for mange unge.

En av ti unge europeere forlater skole eller opplæring uten at ha ferdighetene og kvalifikasjonene som i dag blir ansett som nødvendige for en vellykket overgang til arbeidsmarkedet og for aktiv medvirkning i dagens samfunn. Dette innebærer at de risikerer arbeidsledighet, sosial utestengelse og fattigdom.

Det finnes mange grunner til at noen unge gir opp skole og opplæring for tidlig: personlige problemer eller vanskeligheter i familien, lærevansker eller en utsatt sosioøkonomisk situasjon. Sider ved utdanningssystemet og skolemiljøet er også viktige faktorer når det er snakk om hvorvidt elever blir engasjert eller ikke. Veien beveger seg gjennom ulike måter å lære og være på, og dette kan være positivt for elevene, dersom disse veiene er fleksible og foreldre og elever kan gjøre informerte valg.

Det trengs en «helskoletilnærming» der hele skolemiljøet (skoleledere, medarbeidere, elever og familier) engasjerer seg i sammenhengende, samlet og samarbeidende handling, i nært samarbeid med eksterne interessenter og samfunnet som helhet.

I denne delen finner du artikler og annet materiell om dette temaet. Les mer om temaet på EU-kommisjonens nettside. For å utforske andre temaer bruker du menyen øverst på siden.

Nyeste innhold

Featured Video

Links

Find out about Erasmus+ funded opportunities for schools and teachers

Visit the eTwinning platform for school partnerships

Visit European Toolkit for Schools and learn more about the actions you can take to tackle early school leaving