Barnehager

Barnehagen kan danne grunnlaget for at barna lykkes senere i livet med tanke på utdanning, trivsel, ansettelse og sosial integrering, særlig når det er snakk om barn med en svakerestilt bakgrunn. EU-kommisjonen har definert prioriteringer for barnehagen for å gi bedre tilgang til, og kvalitet på, systemer og tjenester fra fødselen og frem til starten på den obligatoriske skolegangen.

I denne delen finner du artikler og annet materiell om dette temaet. Les mer om temaet på EU-kommisjonens nettside. For å utforske andre temaer bruker du menyen øverst på siden.

Nyeste innhold