Digital kompetanse

Den digitale transformasjonen i Europa vil sette fart på det raske fremskrittet innen ny teknologi som kunstig intelligens, robotikk og skytjenester. På samme måte som de tidligere store teknologiske fremskrittene, påvirker digitaliseringen hvordan mennesker lever, interagerer, studerer og jobber. Det er derfor livslang utvikling av digital kompetanse er viktig.

Riktig bruk av digital teknologi i skolen kan også være til nytte for undervisnings- og læringsprosessene for alle kompetanser. Klasserommene kan åpnes for en verden av forskning, industri og andre kulturer. Lærere og elever kan styrkes med nettressurser og samarbeid. Tilgang til og bruk av digital teknologi kan være med på å redusere læringskløften mellom elever fra høy og lav sosioøkonomisk bakgrunn. Tilpasset læring, med ulike former for vurdering, kan skape økt motivasjon.

EU-kommisjonen støtter lærere, skoler, politikkutformere og andre interessenter med en rekke nettbaserte verktøy og ressurser. I denne delen finner du de nyeste artiklene, publikasjonene og andre ressurser som handler om digital opplæring. Les mer om temaet på EU-kommisjonens nettside.

Nyeste innhold

Featured video

Links

Find out about Erasmus+ funded opportunities for schools and teachers

Visit the eTwinning platform for school partnerships

Digital Education Archives (articles from the Open Education Europa site)

Digital Competence Framework

SELFIE project