Kulturell bevissthet og kulturelt uttrykk

Barn og unge bør ha mulighet til å utvikle full forståelse og respekt for hvordan ideer og mening kommuniseres og uttrykkes kreativt i ulike kulturer og gjennom ulike typer medier. Dette kan omfatte: trykt tekst (bøker, magasiner), nettsider, teater, film, dans, spill, kunst og design og musikk.

Tiden som tilbringes på skolen er en annen mulighet for at de unge kan utvikle følelsen av kulturell identitet. De trenger disse ferdighetene for kreativt å uttrykke og tolke ideer, erfaringer og følelser med empati. Dette kan gjøres gjennom en rekke prosesser (inklusive tverrfaglig læring) og medieformer, ikke bare det tradisjonelle «kunst og håndverk».

Skolene kan vurdere å samarbeide med eksterne organisasjoner for å skape ulike læringsopplevelser.

I denne delen finner du artikler og annet materiell om dette temaet.Les mer om temaet på EU-kommisjonens nettside. For å utforske andre temaer bruker du menyen øverst på siden.

Nyeste innhold