Medborgerskap

De europeiske landene trenger at borgerne engasjerer seg mer i det sosiale og politiske livet, ikke bare for å sikre at de grunnleggende demokratiske verdiene holdes i hevd blant enkeltpersoner og i samfunnet, men også for å bidra til sosial samhørighet i en tid med økende sosialt og kulturelt mangfold. Dette betyr at barn og unge må utstyres med riktig kunnskap, ferdigheter og holdninger. Å utvikle sosial og samfunnsmessig kompetanse og fremme likeverd, sosial samhørighet og aktiv medborgerskap gjennom opplæringen i skolen er fremdeles et av de viktigste målene for utdanning og opplæring 2020. Å bygge opp effektive metoder å nå dette målet på er en stor utfordring for beslutningstakere og praktikere.

I denne delen finner du artikler og annet materiell om dette temaet. Les mer om temaet på EU-kommisjonens nettside. For å utforske andre temaer bruker du menyen øverst på siden.

Nyeste innhold