Skoleledelse

Samarbeid internt i skolesystemet

Cooperation within education systems can take different forms – from networking to more formalised clustering of schools. 'Networking' includes teachers and other school staff coming together to discuss ideas and share good practices on certain topics, or reciprocal sharing of resources to benefit the individual schools and communities. 'Clustering' is usually a more formal grouping of a number of schools in the same city or local region, with joint vision and development processes as well as decision-making. Representatives from schools come together to share resources or work on larger initiatives together that contribute to schools and the region as a whole.

Vis mer

Ressurser ( Søk i alle ressurser )

Legg merke til at innholdet på ressurssidene foreløpig bare foreligger på engelsk.

Action Antibullying (AAB)

The project partners designed and implemented a new anti-bullying programme in schools in five EU countries. It drew on the experiences of existing programmes and practices originated by the project partners working in different cultural contexts.  It provided further evidence of effective approaches to the reduction of bullying in schools that will inform the development of improved child centred, whole school strategies for adoption at European level.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever; Involvering av interessenter

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Skoleledelse; Samarbeid internt i skolesystemet; Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Læreplan og læringsveier; Målrettet støtte – vanskeligstilt sosioøkonomisk bakgrunn; Partnerskap: Samfunnsorganisasjoner og lokalsamfunn

Språk: EN

Land: Italia; Romania; Slovenia; Spania; Storbritannia

Et formende vurderingsverktøy for klasseromsmiljøet

Det formende vurderingsverktøyet i klasseromsmiljøet er utviklet i sammenheng med rapporten «En formende, inkluderende og helhetlig skolestilnærming til vurdering av sosial og emosjonell undervisning i EU». Målet er å gi en omfattende og helhetlig evaluering av klasseromsmiljøet og veilede lærere og elever til å gjøre positive endringer i klasserommet sammen.

Områder: Skoleledelse; Støtte til elever

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Skoleplanlegging og oppfølging; Skoleledelse; Samarbeid internt i skolesystemet; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Irland; Italia; Malta

Evalueringsmiljø for å fremme interkulturelle mentorverktøy og praksis på skolen (E-EVALINTO)

E-EVALINTO har som mål å fremme fadderordninger for å redusere tidlig skoleavgang blant elever med fremmedkulturell bakgrunn og anerkjenne verdien av interkulturalitet, samt utvikle et IKT-rammeverk for å vurdere, administrere og utvikle aktiviteter for interkulturelle sammenhenger. Det Erasmus+-finansierte prosjektet setter søkelys på beslutningsprosesser og identifisering av ulike mønstre i de analyserte situasjonene

Områder: Skoleledelse; Støtte til elever

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Samarbeid internt i skolesystemet; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Karriereveiledning og støtte; Læreplan og læringsveier; Læring og vurdering; Oppfølging av risikoutsatte elever; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Irland; Italia; Kypros; Polen; Spania

Indicators to monitor school effectiveness

Indicators on early school leaving and on learning improvement are used in Portugal to promote quality improvement of students? performance and recognise/reward the good work undertaken by all the public schools.

Områder: Skoleledelse; Støtte til elever

Underområder: Skoleplanlegging og oppfølging; Samarbeid internt i skolesystemet; Oppfølging av risikoutsatte elever

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Portugal

Micro-network sharing among schools

The network involves 10 school clusters in Portugal (clusters include several schools from pre-school to secondary) that collaborate on a number of issues, such as training plans, sharing experiences and methodologies and, in some cases, even sharing of human resources. In addition, the network develops thematic panels where several issues are discussed with students and intervention partners.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever

Underområder: Samarbeid internt i skolesystemet; Lærerutdanning og kontinuerlig profesjonsfaglig utvikling for lærerne; Elevenes deltakelse i skolehverdagen

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Portugal

Nordic Projects to Combat School Dropout

The aim of the report Nordic Projects to Combat School Dropout is to improve and inspire new initiatives for young people, and to create enriching contacts between actors and organisations in the Nordic region.
The Nordic Web Resource on Dropout from Upper Secondary Education was a project commissioned by the Nordic Council of Ministers and run by the Nordic Welfare Centre between 2012 and 2015. The aim of the project was to compile good examples of initiatives aimed at increasing the proportion of young people in the Nordic region who complete upper secondary education.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever; Foreldreinvolvering; Involvering av interessenter

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Skoleplanlegging og oppfølging; Skoleledelse; Samarbeid internt i skolesystemet; Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Lærerutdanning og kontinuerlig profesjonsfaglig utvikling for lærerne; Lærernes trivsel; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Karriereveiledning og støtte; Læreplan og læringsveier; Læring og vurdering; Utvidet læring og læring utenfor læreplanen; Oppfølging av risikoutsatte elever; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere; Målrettet støtte – vanskeligstilt sosioøkonomisk bakgrunn; Kommunikasjon og informasjon; Foreldreinvolvering i skoleledelse; Rom for foreldre og involvering i undervisningsaktiviteter; Familielæring; Tverrfaglige grupper; Interessentnettverk; Partnerskap – arbeidsgivere og bedrifter; Partnerskap: Samfunnsorganisasjoner og lokalsamfunn

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Danmark; Finland; Island; Norge; Sverige

OSCAILT network

The Oscailt network for school leaders was established in Limerick in 2009 to promote the community use of school premises and facilities, with a view to providing a comprehensive range of services to pupils both during and outside school hours. It has served the school heads in supporting each other and sharing experiences in addressing ESL and educational disadvantage.

Område: Skoleledelse

Underområde: Samarbeid internt i skolesystemet

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Irland

Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education

Prosjektet «Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education» (RA) hadde som mål å dokumentere effektiv praksis for å oppnå bedre prestasjoner og styrke skolenes og samfunnets evne til å inkludere og støtte alle elever.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever; Foreldreinvolvering; Involvering av interessenter

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Skoleplanlegging og oppfølging; Skoleledelse; Samarbeid internt i skolesystemet; Lærernes ferdigheter og kompetanse; Læreplan og læringsveier; Læring og vurdering; Rom for foreldre og involvering i undervisningsaktiviteter; Interessentnettverk; Partnerskap: Samfunnsorganisasjoner og lokalsamfunn

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Belgia; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Hellas; Irland; Island; Italia; Kroatia; Kypros; Latvia; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederland; Norge; Polen; Portugal; Slovakia; Slovenia; Spania; Storbritannia; Sveits; Sverige; Tsjekkia; Tyskland; Ungarn; Østerrike

Schlangenfuß

This project was set up more than 10 years ago to reintegrate students who refused to go to school. Since 2007, the programme has focused solely on students who suffer from school phobia, anxiety disorders or depression. The programme is unique in Austria and is publicly funded.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever; Foreldreinvolvering; Involvering av interessenter

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Samarbeid internt i skolesystemet; Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Elevenes trivsel; Karriereveiledning og støtte; Læreplan og læringsveier; Læring og vurdering; Målrettet støtte – vanskeligstilt sosioøkonomisk bakgrunn; Kommunikasjon og informasjon; Tverrfaglige grupper

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT

Land: Østerrike

School innovation in Europe: Improving students’ reading comprehension skills through teaching of reading strategies in Centralskolan

For Arvika, Centralskolan is a big school with students coming from the city centre and surrounding areas. Students are from very mixed backgrounds, including students from disadvantaged areas. Several years ago, the school had a significant number of students whose academic achievements after the 9th grade were not sufficient for entering an upper secondary education. One of the key issues in Centralskolan, as well as in other surrounding schools, was that the student reading comprehension skills across various subjects were poor. Subjects of maths and science have been extra prioritised by Centralskolan as student results within those subjects were especially low. Therefore, the school has started practising an explicit teaching of reading strategies within specific subjects for grades 7 – 9. These reading strategies have been implemented together with scaffolding, which means that a teacher gradually empowers students to lead a reading and text comprehension exercise.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever; Foreldreinvolvering; Involvering av interessenter

Underområder: Samarbeid internt i skolesystemet; Lærernes ferdigheter og kompetanse; Læreplan og læringsveier; Oppfølging av risikoutsatte elever; Kommunikasjon og informasjon; Tverrfaglige grupper

Språk: EN

Land: Sverige

Vis de neste 10 resultatene