Støtte til elever

3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Multilingual classrooms are a growing reality in EU countries: more and more schoolchildren have a mother tongue different from the main language of instruction in school and need additional linguistic support. Teaching needs to adapt to various ways of strengthening language proficiency of immigrant learners with different linguistic backgrounds. In multilingual schools and classrooms, students may speak one language at home and another at school; some or all of the students are learning the language of instruction.

Vis mer

Ressurser ( Søk i alle ressurser )

Legg merke til at innholdet på ressurssidene foreløpig bare foreligger på engelsk.

AFYA

AFYA stands for ‘Health & Wellbeing’ in Arabic and Swahili. The project aims to promote the holistic health of people with refugee and migration experiences and work responsibly and confidentially with sensitive topics related to trauma and mental health.

Område: Støtte til elever

Underområder: Elevenes trivsel; Oppfølging av risikoutsatte elever; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: EN

Land: Østerrike

CHILD-UP – Hybridintegrering av barn: Undervisningsdialog som en måte å forbedre retningslinjer for deltakelse på

CHILD-UP har mål om å forsyne skoler, sosialtjenester, mottakssentre, undervisnings- og meklingsbyråer og beslutningstakere kunnskap om dialogiske metoder som kan større fagfolk som jobber med migrantbarn. Prosjektet kombinerer innovasjon med godt utprøvde tradisjoner, noe som forsterker forståelsen om hvordan man bidrar til deltakende undervisning, integrering, undervisning av høy kvalitet og beskyttelse.

Område: Støtte til elever

Underområde: 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Belgia; Finland; Frankrike; Italia; Nederland; Polen; Storbritannia; Sverige; Tyskland

Children’s Resilience Programme: Psykologisk støtte i og utenfor skoler

Children’s Resilience Programme anerkjenner at barnas velvære påvirkes av samhandlingene deres med foreldre, omsorgspersoner, jevnaldrende og alle andre i lokalsamfunnet. Det dekker alle disse områdene av barnas liv for å hjelpe dem med å forbedre velværet og robustheten sin via workshoper for barn som fokuserer på å støtte barnets indre styrker og sosiale samhandlinger.

Område: Støtte til elever

Underområder: Elevenes trivsel; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Danmark

Choose Well - Help kids decide on their future

Making good choices regarding school subjects increases the chances of future success for students. This project involves parents and students in the process of making well-considered decisions about school subjects. It provides information on the Flemish education system.

Områder: Støtte til elever; Foreldreinvolvering; Involvering av interessenter

Underområder: Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Karriereveiledning og støtte; Læreplan og læringsveier; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere; Kommunikasjon og informasjon; Rom for foreldre og involvering i undervisningsaktiviteter; Partnerskap: Samfunnsorganisasjoner og lokalsamfunn

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Belgia

E-COURSE-prosjekt – Forbedre deltakelsen til migrant- og flyktningbarn

E-COURSE-prosjektet har mål om å forbedre tilgangen, deltakelsen og læreresultatene til nylig ankomne migrant- og flyktningbarn i grunnskoleundervisning i Tyskland, Hellas, Italia, Frankrike og Kypros og på europeisk nivå for å fremme den generelle integreringen deres i vertsamfunnene.

Områder: Lærere; Støtte til elever

Underområder: Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærerutdanning og kontinuerlig profesjonsfaglig utvikling for lærerne; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Frankrike; Hellas; Italia; Kypros; Tyskland

Evalueringsmiljø for å fremme interkulturelle mentorverktøy og praksis på skolen (E-EVALINTO)

E-EVALINTO har som mål å fremme fadderordninger for å redusere tidlig skoleavgang blant elever med fremmedkulturell bakgrunn og anerkjenne verdien av interkulturalitet, samt utvikle et IKT-rammeverk for å vurdere, administrere og utvikle aktiviteter for interkulturelle sammenhenger. Det Erasmus+-finansierte prosjektet setter søkelys på beslutningsprosesser og identifisering av ulike mønstre i de analyserte situasjonene

Områder: Skoleledelse; Støtte til elever

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Samarbeid internt i skolesystemet; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Karriereveiledning og støtte; Læreplan og læringsveier; Læring og vurdering; Oppfølging av risikoutsatte elever; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Irland; Italia; Kypros; Polen; Spania

Free Year for Newly Arrived Migrants

Instruction programme which prepares for basic education is intended for those pupils of immigrant background whose Finnish or Swedish language skills and/or other abilities are not sufficient to study in a pre-primary or basic education group. The objective is to support the pupils? balanced development and integration into Finnish society and to give them the necessary skills to enable them to attend basic education. Where appropriate, the programme includes opportunities to study other subjects, but with a focus on learning Finnish and Swedish language skills. This education takes into consideration the fact that pupils are different in terms of age, learning capabilities and background.

Område: Støtte til elever

Underområde: 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Finland

Fremme integrering av migranter og flyktninger i og gjennom undervisning

«Fremme integrering av migranter og flyktninger i og gjennom undervisning» har som mål å støtte fagforeninger og aktivister for å utvikle advokatvirksomhet til fordel for nykommeres rettigheter.

Områder: Lærere; Støtte til elever

Underområder: Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Lærerutdanning og kontinuerlig profesjonsfaglig utvikling for lærerne; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Europa

Guide for Roma School Mediators

The 'Guide for Roma school mediators/assistants', prepared by the Council of Europe, is aimed primarily at all categories of staff from the Roma community working to improve schooling conditions for Roma children. It is intended to provide staff with wide ranging tools and practical guidelines that can be adapted to different contexts. The guide considers the profiles of school mediators and assistants and their role in facilitating relations between the school and the Roma community(ies), between teachers and other school staff and parents of Roma children. The guides content is therefore designed to help improve the work of Roma school mediators and assistants and reduce the impact of any undesirable effects by providing structured day-to-day activity and highlighting aspects of mediation that are often not used in practice.

Områder: Støtte til elever; Foreldreinvolvering

Underområder: 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere; Kommunikasjon og informasjon

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Albania; Belgia; Bulgaria; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Hellas; Irland; Island; Italia; Kroatia; Kypros; Latvia; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederland; Nord-Makedonia; Norge; Polen; Portugal; Romania; Serbia; Slovakia; Slovenia; Spania; Storbritannia; Sverige; Tsjekkia; Tyrkia; Tyskland; Ungarn; Østerrike

Guide for working with Roma families

The 'Guide for working with Roma Families towards achieving the success of their children at school', developed in the context of the Lifelong Learning Programme project "Roma Families Get Involved", is available in English as well as in the languages of the countries taking part in the project (Bulgaria, Hungary, Romania and Spain). The Guide aims to provide guidance for professionals working on the ground to involve Roma families in the educational processes of their children. It presents a methodological tool for the intervention with Roma families in the school setting and proposes actions to overcome common obstacles, examples of good practices, warnings and things to avoid. It also explores the profile and competences for professionals working in the field.

Områder: Støtte til elever; Foreldreinvolvering

Underområder: 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere; Kommunikasjon og informasjon

Språk: BG; CZ; DA; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Bulgaria; Romania; Spania; Ungarn

Vis de neste 10 resultatene