Støtte til elever

Elevenes deltakelse i skolehverdagen

Learners need to feel ownership of their learning and be given the opportunity to voice their views. Being active in decisions and activities of the school increases a sense of belonging and may help learners to develop leadership and social skills. Proactive efforts to engage marginalised learners and ensure their voices are heard are essential.

Vis mer

Ressurser ( Søk i alle ressurser )

Legg merke til at innholdet på ressurssidene foreløpig bare foreligger på engelsk.

Beda School upper secondary

This example describes innovative approaches in an upper secondary school in Sweden - Beda Hallberg. The school offers a range of programmes that provide the foundation for personal development and active participation in society. The school also aims to provide continued support to learners and reduce the risk of drop-out by working hard to minimizes the closing times of the school with the view to staying open during some longer holidays. A team of health professionals are also well represented and includes social and psychological counsellors available to support the needs of young people.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Karriereveiledning og støtte; Læreplan og læringsveier; Læring og vurdering

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Sverige

Brave’s Club: Zero Violence from age zero

To improve the school climate, a group of schools from the Learning Communities project decided to create the Brave’s Club. It is based on a “dialogical model of conflict prevention”. Since the Club started in 2014, it has made progress in eradicating school violence in both primary and secondary schools. This strategy is making it easier to bring together effective evidence-informed practices on preventing violence in classrooms in general, and more specifically, gender violence.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever; Foreldreinvolvering; Involvering av interessenter

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Foreldreinvolvering i skoleledelse; Partnerskap: Samfunnsorganisasjoner og lokalsamfunn

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL

Land: Spania

Choose Well - Help kids decide on their future

Making good choices regarding school subjects increases the chances of future success for students. This project involves parents and students in the process of making well-considered decisions about school subjects. It provides information on the Flemish education system.

Områder: Støtte til elever; Foreldreinvolvering; Involvering av interessenter

Underområder: Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Karriereveiledning og støtte; Læreplan og læringsveier; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere; Kommunikasjon og informasjon; Rom for foreldre og involvering i undervisningsaktiviteter; Partnerskap: Samfunnsorganisasjoner og lokalsamfunn

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Belgia

Dannewerkschule Schleswig - Inclusive and blended learning

Dannewerkschule Schleswig, Germany is a comprehensive lower secondary school offering grades 5-10, a quarter of which have a migratory background and learning German as a second language. The school aims to be a place of learning where students with different talents and personalities are welcome and can use a wide blend of learning environments and tools.

Områder: Støtte til elever; Involvering av interessenter

Underområder: Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Karriereveiledning og støtte; Læring og vurdering; Oppfølging av risikoutsatte elever; Partnerskap: Samfunnsorganisasjoner og lokalsamfunn

Språk: EN

Land: Tyskland

Et formende vurderingsverktøy for klasseromsmiljøet

Det formende vurderingsverktøyet i klasseromsmiljøet er utviklet i sammenheng med rapporten «En formende, inkluderende og helhetlig skolestilnærming til vurdering av sosial og emosjonell undervisning i EU». Målet er å gi en omfattende og helhetlig evaluering av klasseromsmiljøet og veilede lærere og elever til å gjøre positive endringer i klasserommet sammen.

Områder: Skoleledelse; Støtte til elever

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Skoleplanlegging og oppfølging; Skoleledelse; Samarbeid internt i skolesystemet; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Irland; Italia; Malta

Evalueringsmiljø for å fremme interkulturelle mentorverktøy og praksis på skolen (E-EVALINTO)

E-EVALINTO har som mål å fremme fadderordninger for å redusere tidlig skoleavgang blant elever med fremmedkulturell bakgrunn og anerkjenne verdien av interkulturalitet, samt utvikle et IKT-rammeverk for å vurdere, administrere og utvikle aktiviteter for interkulturelle sammenhenger. Det Erasmus+-finansierte prosjektet setter søkelys på beslutningsprosesser og identifisering av ulike mønstre i de analyserte situasjonene

Områder: Skoleledelse; Støtte til elever

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Samarbeid internt i skolesystemet; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Karriereveiledning og støtte; Læreplan og læringsveier; Læring og vurdering; Oppfølging av risikoutsatte elever; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Irland; Italia; Kypros; Polen; Spania

Fremme integrering av migranter og flyktninger i og gjennom undervisning

«Fremme integrering av migranter og flyktninger i og gjennom undervisning» har som mål å støtte fagforeninger og aktivister for å utvikle advokatvirksomhet til fordel for nykommeres rettigheter.

Områder: Lærere; Støtte til elever

Underområder: Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Lærerutdanning og kontinuerlig profesjonsfaglig utvikling for lærerne; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Europa

ICAM: Including Children Affected by Migration

ICAM-programmet (Including Children Affected by Migration) er et Erasmus+-program utviklet for å sikre at barn som er blitt påvirket av migrering, har tilgang til utdanning. Dette programmet hjelper skoler med å opprette et trygt og sikkert miljø for barn som er påvirket av migrering, for å la dem dra full nytte av utdanningen sin.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Oppfølging av risikoutsatte elever; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Belgia; Frankrike; Italia; Romania; Spania; Storbritannia

Idrettselever som mentorer for gutter og unge menn (SSaMs)

SSaMs-prosjektet har som mål å bedre undervisningen for gutter og unge menn, og forhindre skolefrafall med en kjønnsspesifikk mentorvirksomhet og idrett. Begrunnelsen for oppstarten av Erasmus+-programmet var at en stor del av idrettspersonellet allerede gir veiledning til gutter om helse og sosiale problemer, men de mangler opplæring for å gjøre det effektivt.

Område: Støtte til elever

Underområder: Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Læreplan og læringsveier; Oppfølging av risikoutsatte elever

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Hellas; Irland; Italia; Spania; Storbritannia; Tsjekkia

IndY (Individualized Learning at the school centre Ybbs)

In the school year 2015/16 the Schulzentrum Ybbs (a school center consisting of three vocational upper secondary schools) introduced a concept called IndY, which involves that 20% of the teaching time is intended for individualized learning. IndY aims at improving students’ expertise, motivation, self-responsibility, self-management, collaborative skills, emotional intelligence and learning methods.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever; Foreldreinvolvering; Involvering av interessenter

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Skoleplanlegging og oppfølging; Skoleledelse; Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; Læreplan og læringsveier; Læring og vurdering; Utvidet læring og læring utenfor læreplanen; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere; Målrettet støtte – vanskeligstilt sosioøkonomisk bakgrunn; Kommunikasjon og informasjon; Interessentnettverk

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT

Land: Østerrike

Vis de neste 10 resultatene