Lærere

Lærernes ferdigheter og kompetanse

The role of the teacher is broadening and becoming more demanding. Teachers are expected to use a wide variety of methods, tools and approaches and to tailor them to the learners' needs. They also need to have competences and skills necessary to create a positive classroom environment and work collaboratively with other stakeholders within and outside the school in order to provide timely support to learners.

Vis mer

Ressurser ( Søk i alle ressurser )

Legg merke til at innholdet på ressurssidene foreløpig bare foreligger på engelsk.

Action Antibullying (AAB)

The project partners designed and implemented a new anti-bullying programme in schools in five EU countries. It drew on the experiences of existing programmes and practices originated by the project partners working in different cultural contexts.  It provided further evidence of effective approaches to the reduction of bullying in schools that will inform the development of improved child centred, whole school strategies for adoption at European level.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever; Involvering av interessenter

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Skoleledelse; Samarbeid internt i skolesystemet; Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Læreplan og læringsveier; Målrettet støtte – vanskeligstilt sosioøkonomisk bakgrunn; Partnerskap: Samfunnsorganisasjoner og lokalsamfunn

Språk: EN

Land: Italia; Romania; Slovenia; Spania; Storbritannia

ATD Quart Monde - teacher training module

ATD quart monde is a French NGO involving individuals who experience or have experienced poverty.Among other initiatives, it works with ‘folk universities’ (universités populaires) in France, with the aim to generate and gather expert knowledge from its members - participants on a number of issues, including parenting and perception of school.

Områder: Lærere; Støtte til elever

Underområder: Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Lærerutdanning og kontinuerlig profesjonsfaglig utvikling for lærerne

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Frankrike

Berättarministeriet – Fortellingsdepertementet

Berättarministeriet (Fortellingsdepartementet) er en stiftelse som støtter lærere og elever i sosioøkonomiske utfordrende områder for å utvikle språk gjennom historiefortelling. Det er et privat initiativ som jobber tett sammen med kommuner og skoler, og stiftelsen har vært i drift i ti år.

Områder: Lærere; Støtte til elever

Underområder: Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Lærerutdanning og kontinuerlig profesjonsfaglig utvikling for lærerne

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Sverige

DREAMS: Fremme mangfold ved overgang fra grunnskolen til ungdomsskolen for å hindre tidlig skolefrafall

DREAMS er et 24-måneders strategisk Erasmus+-partnerskap som består av tre skoler og to ideelle organisasjoner som jobber for å håndtere tidlig skolefrafall, særlig der det er sterkt kulturelt mangfold. Prosjektet har så langt pågått i Spania, Italia og Portugal.

Områder: Lærere; Foreldreinvolvering; Involvering av interessenter

Underområder: Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Karriereveiledning og støtte; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Italia; Portugal; Spania

E-COURSE-prosjekt – Forbedre deltakelsen til migrant- og flyktningbarn

E-COURSE-prosjektet har mål om å forbedre tilgangen, deltakelsen og læreresultatene til nylig ankomne migrant- og flyktningbarn i grunnskoleundervisning i Tyskland, Hellas, Italia, Frankrike og Kypros og på europeisk nivå for å fremme den generelle integreringen deres i vertsamfunnene.

Områder: Lærere; Støtte til elever

Underområder: Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærerutdanning og kontinuerlig profesjonsfaglig utvikling for lærerne; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Frankrike; Hellas; Italia; Kypros; Tyskland

Essunga Municipality Schools

Essunga, a Swedish municipality, transformed the ranking of its schools from the bottom to the top of the national school league tables between 2007 to the top in 2010. Essunga has three elementary schools and one lower secondary school (grades 6-9). With 5,500 citizens, it is one of the smallest municipalities in the country. The increase in levels of achievement is attributed to a research-based approach of inclusive education. For years, the three elementary schools in Essunga had consistently experienced low educational levels. An increasing number of students were refugees or in “family placements”. In 2007, only 76% of students were eligible for upper secondary school and 20% of these were placed in special education classes. These results compelled political and school leaders and school staff to identify targeted measures to address these challenges. The municipality focused on interventions at school and in the local community to prevent school absence and increase attendance.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Skoleledelse; Lærernes ferdigheter og kompetanse; Læring og vurdering; Oppfølging av risikoutsatte elever; Målrettet støtte – vanskeligstilt sosioøkonomisk bakgrunn

Språk: EN

Land: Sverige

Forebyggende tiltak for robusthet – UPRIGHT

Over hele verden er psykiske problemer hos ungdom noe som stadig øker i omfang, og UPRIGHT er et prosjekt som formidler de ferdighetene som er nødvendige for å oppnå god fysisk og mental helse. Det er i ferd med å bli innført på skolene, og det involverer ungdom, deres familier og alle ansatte ved deltakerskolene.

Områder: Skoleledelse; Lærere; Støtte til elever; Foreldreinvolvering

Underområder: Skolekultur og skoleklima; Skoleplanlegging og oppfølging; Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Lærernes trivsel; Elevenes trivsel; Familielæring

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Danmark; Island; Italia; Norge; Polen; Spania

Fremme integrering av migranter og flyktninger i og gjennom undervisning

«Fremme integrering av migranter og flyktninger i og gjennom undervisning» har som mål å støtte fagforeninger og aktivister for å utvikle advokatvirksomhet til fordel for nykommeres rettigheter.

Områder: Lærere; Støtte til elever

Underområder: Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Lærerutdanning og kontinuerlig profesjonsfaglig utvikling for lærerne; Elevenes trivsel; Elevenes deltakelse i skolehverdagen; 3.9. Flyktninger, migranter og sigøynere

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Europa

Fuoriclasse-modell for å redusere frafallet i skolen

Fuoriclasse (Italia) er en integrert intervensjonsmodell mot frafall i skolen og er rettet mot elever, lærere og familier. Den tilbyr aktiviteter som støtter opp under motivasjonen til å jobbe med skolearbeid og til å lære, for å sikre retten til skolegang som er nedfelt i FNs barnekonvensjon.

Områder: Lærere; Støtte til elever; Foreldreinvolvering

Underområder: Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærernes trivsel; Elevenes trivsel; Utvidet læring og læring utenfor læreplanen; Kommunikasjon og informasjon

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Land: Italia

Home School Community Liaison Scheme

"It is clear from the Irish experience that educational initiatives based in schools can raise the educational level of the adults involved, and result in a general sense of empowerment in the local community. Parental involvement, especially in areas of socio-economic deprivation, does not just benefit the children and the school - it is a crucial aspect of lifelong learning" (Parents as Partners in Schooling, OECD 1997)

Områder: Skoleledelse; Lærere; Foreldreinvolvering; Involvering av interessenter

Underområder: Skoleledelse; Lærernes ferdigheter og kompetanse; Lærere og deres relasjoner til elever og foreldre; Kommunikasjon og informasjon; Tverrfaglige grupper

Språk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Land: Irland

Vis de neste 10 resultatene