Egenvurderingsverktøy om inkludering på og omkring skolene

Velkommen til European Toolkit for Schools! Vi har utviklet et egenvurderingsverktøy som kan hjelpe deg å reflektere over skolens politikk og praksis når det gjelder inkludering, og som kommer med forslag til ting som kan forbedres.

Egenvurderingen er inndelt i sju områder. Hvert område består av flere spørsmål/indikatorer. Basert på svarene dine får du en personlig rapport som viser områder der skolen allerede ser ut til å fungere godt når det gjelder å forebygge frafall og fremme inkludering, og andre hvor det er mer rom for forbedring.

Spørsmålene er basert på NESETs (Network of Experts working on the Social Dimension of Education and Training) analyserapport Structural Indicators for inclusive systems in and around schools, med hovedvekt på å forebygge skolefrafall. Resultatene av egenvurderingen vil bli ledsaget av foreslåtte ressurser fra European Toolkit for Schools og lenker til relevante kapitler av NESETs rapport.

Vi har laget verktøyet med tanke på barne og ungdomstrinnet. De som jobber i barnehager kan gjerne bruke verktøyet, men det kan være at noen av spørsmålene ikke er tilpasset denne konteksten, og at noen av resultatene derfor ikke blir like nyttige.

Komme i gang

Ta en kikk på disse punktene for å komme i gang med egenvurderingen:

  • Du må logge inn for å bruke egenvurderingsverktøyet. Hvis du ikke har en konto, kan du opprette en via Registrer-knappen øverst på denne siden.
  • Du kan endre språk på denne siden og i spørreskjemaet via nedtrekksmenyen øverst på denne siden.
  • Du kan bruke verktøyet så mange ganger du ønsker. Du kan også lagre fremdriften din som et utkast og gjenoppta og sende den inn senere.
  • For å få rapport fra vurderingen må du svare på alle spørsmål. Det bør ta under 30 minutter.

Om personvern

Svarene på spørsmålene blir lagret på en sikker måte. Navn og organisasjon er bare synlig i den personlige rapporten og blir ikke delt med tredjepart. Dataene (svarene dine) samles inn for å generere den personlige rapporten din, slik at du kan sammenligne svarene dine med gjennomsnittssvarene til andre som har brukt egenvurderingsverktøyet. De brukes også til a) å forbedre egenvurderingsverktøyet og b) bidra til å gi et generelt inntrykk av utviklingen innen inkluderende opplæring i hele EU (f.eks. ved å se på svargjennomsnitt over tid).

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du lese vår personvernpolicy.

Start egenvurdering