Generell informasjon

European Toolkit for Schools tilbyr konkrete ideer til hvordan man kan oppnå bedre samarbeid på, mellom og utenfor skolene for å sette alle barn og ungdommer i stand til å lykkes på skolen. Skoleledere, lærere, foreldre og andre som er involvert i ulike sider av skolelivet kan finne nyttig informasjon, eksempler på tiltak og ressurser som kan gi dem inspirasjon i arbeidet for å gi effektiv undervisning av høy kvalitet i barnehage og skole. Målet med Toolkit er å støtte utveksling og erfaring mellom pedagoger og de som utformer skolepolitikken.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å gå rundt og kikke, kommentere, dele ressursene og sende oss eksempler på initiativer og prosjekter som kan være nyttige for andre!

Instruksjoner for European Toolkit for Schools

Ressursene i dette verktøysettet er organisert rundt fem sammenknyttede temaområder:

                   
1. Skoleledelse 2. Lærere 3. Støtte til elever 4. Foreldreinvolvering 5. Involvering av interessenter

Disse fem områdene er inndelt i en rekke underområder, som inneholder eksempler på tiltak for spesifikke skolenivåer. Hvert underområde har:

  • en kort forklaring på hvorfor denne dimensjonen er viktig for at elevene skal lykkes og for å forebygge tidlig frafall fra skolen, med vitenskapelige bevis fra forskning, eksempler på intervensjoner på skolenivå og lenker til ytterligere litteratur 
  • en rekke ressurser, som omfatter alt fra forskningsstudier, prosjektrapporter, til konkrete eksempler på god praksis som beskriver hvordan et tiltak ble gjennomført på en god måte (med kontaktopplysninger, der dette er tilgjengelig).

Alle ressurser er knyttet til ett eller flere underområder og man kan enten bla fritt gjennom dem eller søke på nøkkelord og filter. Vi inviterer deg til å sammenligne, kommentere og foreslå nye eksempler eller ressurser som kan legges til i verktøysettet. Disse vil bli vurdert av Redaktørrådet.

God lesning!

Bla gjennom alle områder og underområder