MiCREATE – Migrantbarn og -samfunn i et Europa i endring

Bilde: Micreate logo

Målet med MiCREATE-prosjektene er å oppmuntre til inklusjon av mangfoldige grupper migrantbarn ved å vedta en barnesentrert tilnærmelse til integreringen av migrantbarn på utdannings- og retningslinjenivå. Forskningsprosjektet stammer fra behovet til å gjennomgå de eksisterende retningslinjene for integrering og har mål om omfattende undersøkelse av nåtidens integreringsprosesser for migrantbarn for å forbedre medvirkningen, deltakelsen og velværet deres.

MiCREATE-aktivitetene produserte forskjellige resultater med mål om å utvikle kapasiteten og bevisstheten til lærere og utdanningspersonell samt fagfolk og andre voksne som regelmessig kommer i kontakt med migrantbarn, for å vurdere risikoer på en bedre måte og dekke de spesifikke behovene til migrantbarn i vertssamfunn.

Noen prosjektet inkluderer: Håndboken for lærere (Tools for Diversity Management), som er en veiledning for å hjelpe lærere med å håndtere utfordringene de kan støte på når de jobber med migrantbarn, og introduserer dem for en rekke tilnærmelser og praksiser som er spesifikt utviklet for et multikulturelt klasserom, verktøyet for å øke bevissthet IC «Multiculturalism at school», Digital Storytelling Toolsammendrag av retningslinjer og videoer som fremhever gap og barrierer for barnesentrerte retningslinjer for integrering og integreringspraksiser i hvert land og på EU-nivå, samt flere rapporter.

Type
Dokument (direkte evidens)
Land
Belgia; Bulgaria; Danmark; Italia; Kroatia; Kypros; Latvia; Litauen; Nederland; Polen; Portugal; Serbia; Slovakia; Slovenia; Spania; Storbritannia; Tyskland; Ungarn; Østerrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Universell
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar