E-COURSE-prosjekt – Forbedre deltakelsen til migrant- og flyktningbarn

Bilde: E-COURSE project

E-COURSE-prosjektet har mål om å forbedre tilgangen, deltakelsen og læreresultatene til nylig ankomne migrant- og flyktningbarn i grunnskoleundervisning i Tyskland, Hellas, Italia, Frankrike og Kypros og på europeisk nivå for å fremme den generelle integreringen deres i vertsamfunnene.

Prosjektet hjelper lærere og skolepersonell med å håndtere lærebehovene til migrant- og flyktningbarn og gi dem nyttige ferdigheter og verktøyene for å gjøre det. Prosjektet bidrar til forbedring av deltakelse og resultatene til nyankomne migrant- og flyktningeelever i grunnskoler, og håndtere elever som forlater skolen tidlig.

Prosjektresultatene inkluderer:

  • Læremoduler – slik at lærere og skolepersonell effektivt kan håndtere likhet, mangfold og inklusjon
  • En plattform for skolestøtte – for å legge rette til at skoler kan støtte aktiv deltakelse for migrant- og flyktningbarn og samarbeid blant alle medlemmene av skolesamfunnet

En metodikk – for å utvikle og implementere retningslinjer og handlingsplaner for skolemangfold.

Type
Dokument (direkte evidens)
Land
Frankrike; Hellas; Italia; Kypros; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Periodisk
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar