Pakken Psychological First Aid for Children

Denne opplæringspakken introduserer deltakere for psykososial førstehjelp (PFA) for barn. Opplæringen er utviklet for personell og frivillige som jobber med psykososial støtte for barn og de som gir direkte omsorg og støtte for barn og omsorgspersonene deres i lidelse, for eksempel sykepleiere, lærere, sosialarbeidere, helsefrivillige og ambulansearbeidere.

Opplæringen har mål om å la deltakere

  • finne ut mer om barns reaksjoner på lidelse
  • finne ut hva psykologisk førstehjelp for barn er, og hva det ikke er
  • forstå de tre handlingsprinsippene for «se, lytt og tilknytt» i forbindelse med barn
  • øve på å gi PFA til et barn og en omsorgsperson i lidelse
  • vurdere kompliserte reaksjoner og situasjoner
  • være klar over viktigheten av egenomsorg når man hjelper andre

Denne opplæringsmodulen er en av fire om psykologisk førstehjelp, som medfølger et sett av materialer om PFA. Disse inkluderer: en introduksjonsbok med navnet A Guide to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies og en liten brosjyre, A Short introduction to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies.

Type
Dokument (indirekte evidens)
Land
Europa
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Førskole; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
I/A
Finansieringskilde
Privat finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar

Denne ressursen er en del av følgende områder/underområder :