Children’s Resilience Programme: Psykologisk støtte i og utenfor skoler

Children’s Resilience Programme anerkjenner at barnas velvære påvirkes av samhandlingene deres med foreldre, omsorgspersoner, jevnaldrende og alle andre i lokalsamfunnet. Det dekker alle disse områdene av barnas liv for å hjelpe dem med å forbedre velværet og robustheten sin via workshoper for barn som fokuserer på å støtte barnets indre styrker og sosiale samhandlinger.

Generelt sett involverer programmet å jobbe med hele lokalsamfunnet for å identifisere måter å forbedre miljøet barna bor i på, og spesielt for å forbedre barnas beskyttelsessystemer. En brosjyre er tilgjengelig som beskriver hvordan aktiviteter i Children’s Resilience Programme: kan brukes både i formelle skoleomgivelser og utenfor skolen i alle typer barnevennlige områder.

En annen ressurs er Programme Manager’s Handbook for de med begrenset erfaring innen programmer for barns robusthet og for personell og frivillige som er interessert i å få mer kunnskap om programplanlegging og -administrering.

Disse og mange andre materialet for programmet er utviklet av Psykososialt senter fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) og Redd barna.  

Type
Dokument (indirekte evidens)
Land
Danmark
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Førskole; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
I/A
Finansieringskilde
Privat finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar

Denne ressursen er en del av følgende områder/underområder :