Psyko-pedagogiske materialer om krig og stressende situasjoner

Reference Centre for Psychosocial Support (PS-senter) jobber under rammeverket til Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) og har utviklet materialer for å håndtere barns lidelse og angst i forbindelse med krig, en veiledning om hvordan man snakker med barn om krig, og infografikk om reaksjoner for smertelige situasjoner.

1 – Veiledningen «Hvordan snakker du med barn om krig?» kan brukes av foreldre og omsorgspersoner med barn som har blitt direkte berørt av konflikt, og for barn som har venner i konfliktomgivelser. Den kan brukes som en veiledning for å hjelpe foreldre som kan slite med å finne forklaringer etter å ha sett urovekkende bilder på TV eller sosiale medier, med å gi støtte og omsorg for barna sine. Den kan brukes av frivillige hos Røde Kors og Røde Halvmåne som gir støtte til familier og barn som er berørt av konflikter, og av personell og frivillige som jobber i hjelpetelefoner. Den er tilgjengelig på engelsk, polsk, ukrainsk, russisk og rumensk.

2 – En infografikk, Vanlige reaksjoner på smertelige situasjoner og ekstremt stress, beskriver fysiske, mentale, emosjonelle, mellommenneskelige og atferdsmessige reaksjoner på ekstremt stress og smertelige hendelser og vanlige reaksjoner blant barn. Tilgjengelig på engelsk og polsk.

Type
Dokument (indirekte evidens)
Land
Europa
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Førskole; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Universell
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Privat finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar

Denne ressursen er en del av følgende områder/underområder :