ICAM: Including Children Affected by Migration

Bilde: ICAM logo

ICAM-programmet (Including Children Affected by Migration) er et Erasmus+-program utviklet for å sikre at barn som er blitt påvirket av migrering, har tilgang til utdanning. Dette programmet hjelper skoler med å opprette et trygt og sikkert miljø for barn som er påvirket av migrering, for å la dem dra full nytte av utdanningen sin.

ICAM har mål om å oppnå inklusjon og bedre læreforhold via et forbedret klima for «Convivencia» (et spansk uttrykk som grovt oversettes til «leve i harmoni» og brukes for å indikere et positivt miljø), øke bevissthet blant skolepersonell, familier og andre om rettighetene til barn berørt av migrering, og gi ytterligere støtte for barnas sosiale og emosjonelle læring (SEL).

ICAM-ressurspakken hjelper skoler med å forberede for å gi støtte for skoler i Europa for å hjelpe med å ønske velkommen og inkludere ukrainske barn i fem nødvendige områder:

– forstå opplevelsene til flyktningbarn og hvordan de kan være påvirket

– effektiv helhetlig skolestøtte for innføring av tvangsforflyttede barn

– bygge opp igjen sosialt og emosjonelt velvære

– sikre sikkerhet og ansvarlig atferd på skoler og ved bruk av internett

– danne et partnerskap med foreldre/omsorgspersoner for pågående sosialt og emosjonelt velvære i hjemmet

Type
Praksis (direkte evidens)
Land
Belgia; Frankrike; Italia; Romania; Spania; Storbritannia
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Førskole
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar