CHILD-UP – Hybridintegrering av barn: Undervisningsdialog som en måte å forbedre retningslinjer for deltakelse på

Bilde: CHILD UP logo

CHILD-UP har mål om å forsyne skoler, sosialtjenester, mottakssentre, undervisnings- og meklingsbyråer og beslutningstakere kunnskap om dialogiske metoder som kan større fagfolk som jobber med migrantbarn. Prosjektet kombinerer innovasjon med godt utprøvde tradisjoner, noe som forsterker forståelsen om hvordan man bidrar til deltakende undervisning, integrering, undervisning av høy kvalitet og beskyttelse.

CHILD-UP utfører forskning om integreringsnivået for migrantbarn i Europa og de sosiale forholdene deres med hovedmål om å foreslå en innovativ tilnærmelse til forbedring av disse forholdene. I denne endringen av perspektiv representerer barnas medvirkning – en spesifikk type deltakelse – det reelle grunnprinsippet for å forbedre barnas psykososiale velvære og gjøre barnet til midtpunktet til egen styrking.

CHILD-UP fremhever viktigheten av forholdet mellom barnas medvirkning på den ene siden og dialogiske samhandlinger mellom barn og barn og voksne på den andre siden. CHILD-UP har mål om å vise at voksne som legger til rette for denne dialogiske samhandlingen, gir migrantbarn muligheten til å endre sine egne sosiale forhold ved å utøve medvirkningen sin. I CHILD-UP anses integrering som hybrid og er basert på bidrag fra både migrantbarn og barn som ikke er migranter.

CHILD-UP er et Horizon 2020-finansiert prosjekt og koordineres av University of Modena og Reggio Emilia.

Type
Dokument (direkte evidens)
Land
Belgia; Finland; Frankrike; Italia; Nederland; Polen; Storbritannia; Sverige; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Førskole; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar

Denne ressursen er en del av følgende områder/underområder :