RefugeesWellSchool

Bilde: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS) er et europeisk finansiert Horizon 2020-prosjekt som utføres av sju partnere i seks europeiske land. Det generelle målet er å videre implementere den bevisbaserte rollen til preventiv, skolebasert intervensjoner for å fremme flyktning- og migrantbarns og -ungdoms mentale velvære og hvordan de kan implementeres i mangfoldige undervisningsforhold.

For å få bedre forståelse av påvirkningen preventive program kan ha i skolesammenheng, evaluerer RWS-prosjektet effektiviteten og implementeringsprosessen til de følgende fem preventive skolebaserte intervensjonene:

  • Læreropplæring for praktiserende lærere og bedringsteknikker i undervisning
  • Programmet for dramaterapi i klasserom
  • Welcome to School
  • PIER-intervensjon («Peer Integration and Enhancement Resource»)
  • Læreropplæring for praktiserende lærere

RWS undersøker effektiviteten til disse fem forskjellige intervensjonene i forbindelse med den mentale velvære til flyktning- og migrantbarn og -ungdom som deltar i disse intervensjonene. RWS bruker bred konseptualisering av «mentalt velvære» og ser på

  • reduserte problemer med psykisk helse
  • økt robusthet
  • bedre sosiale støttenettverk og positive interetniske forhold
  • oppmøte på og tilhørighet til skolen

Resultatene av implementeringen og undersøkelsene blir delt med deltakerne, fagfolk som jobber i skoler med barn, allmennheten, beslutningstakere og akademikere.

Type
Praksis (direkte evidens)
Land
Belgia; Danmark; Finland; Norge; Storbritannia; Sverige
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Skolenivå
Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar