SHARMED: Shared Memories and Dialogue

Bilde: SHARMED logo

SHARMED var et aksjonsforskningsprosjekt som varte 2016–2018 og førte til en innovativ læreopplevelse for mer enn 1000 barn i alderen 9–11 i tre land. Bilder og andre visuelle materialer ble brukt for å starte dialog om personlige, familie- og samfunnsminner og for å lære barn om kulturelt mangfold på en respektfull måte.

SHARMED ble finansiert av Erasmus+-programmet og hadde tre mål:

1. Å lede barn til å forstå at forskjeller ikke er negative, men veldig naturlige og verdifulle. SHARMED hadde mål om å bemyndige barn til å uttrykke forskjellene sine og være åpne til forskjellene til andre personer.
2. Å oppmuntre lærere til å dra nytte av mangfoldigheten til elevene sine, som vanligvis anses som et hinder fremfor en mulighet. SHARMED ville stimulere en endring i perspektiv for å inspirere lærere og støtte dem i tilrettelegging av instrumentene som ble utviklet av SHARMED, for å mostre mer inklusiv undervisning.
3. Å fremme innovasjon i lærepraksis og presentere resultatene av den evaluerte forskningen til forskjellige interessenter.

Type
Praksis (direkte evidens)
Land
Italia; Storbritannia; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Periodisk
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar

Denne ressursen er en del av følgende områder/underområder :