Støtter integrering av migrant- og flyktningelever i undervisningen i Portugal

Den portugisiske regjeringen har laget flere støttemekanismer og prosedyrer for å sikre rask og effektiv integrering av migrant- og flyktningelever til utdanning og samfunn.

European Agenda on Migration Working Group er et initiativ fra Generaldirektoratet som ønsker å håndtere underprestasjonen og barrierene for inkludering av barn og unge fra førskole til videregående opplæring.

Flere ressurser og anbefalinger er tilgjengelige. Disse er hovedsakelig på portugisisk og inkluderer:

  • Não São Apenas Números (Det er ikke bare tall): Et verktøysett om migrasjon og asyl i EU som er utformet for å hjelpe lærere og annet undervisningspersonel med å engasjere unge gjennom informative diskusjoner.
  • Portugal é que me escolheu (Velg meg Portugal): En dokumentar om hendelser fra syv flyktninger som for tiden bor i Portugal.
  • Undervisning om flyktninger: Et nettsted fra UNHCR som inneholder gratis undervisningsmateriell og retningslinjer for lærere i grunnskolen og videregående opplæring, inkludert flyktningbarn og ungdom i klassene sine.
Type
Dokument (indirekte evidens)
Land
Portugal
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Periodisk
Finansieringskilde
Lokal finansiering; Nasjonal styring

Kommentarer

Legg til en kommentar