DREAMS: Fremme mangfold ved overgang fra grunnskolen til ungdomsskolen for å hindre tidlig skolefrafall

DREAMS er et 24-måneders strategisk Erasmus+-partnerskap som består av tre skoler og to ideelle organisasjoner som jobber for å håndtere tidlig skolefrafall, særlig der det er sterkt kulturelt mangfold. Prosjektet har så langt pågått i Spania, Italia og Portugal.

Prosjektet har som mål å hindre tidlig skolefrafall ved å støtte elever, lærere, familier og skolesamfunn for å sikre en god overgang fra grunnskolen til ungdomsskolen med inkludering av alle former for mangfold. Målene med programmet inkluderer å undersøke gjeldene praksis og utforske behovene til elever i overgangen fra grunnskolen til ungdomsskolen, evaluere og skape en metodikk basert på behovene man finner ved prosessarbeid og Theatre of the Oppressed, evaluere metodikk gjennom pilotworkshops og aktiviteter i skolen og skape et verktøy for en god overgang basert på resultater.

Prosjektet har utarbeidet flere verktøy for ulike målgrupper, for eksempel en beste praksis-rapport, en håndbok for lærere og rådgivere, et familiehefte og ressurser og verktøy for studenter. Ressursene er tilgjengelige på engelsk, spansk, portugisisk og italiensk.

Type
Praksis (indirekte evidens)
Land
Italia; Portugal; Spania
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar