Et formende vurderingsverktøy for klasseromsmiljøet

Det formende vurderingsverktøyet i klasseromsmiljøet er utviklet i sammenheng med rapporten «En formende, inkluderende og helhetlig skolestilnærming til vurdering av sosial og emosjonell undervisning i EU». Målet er å gi en omfattende og helhetlig evaluering av klasseromsmiljøet og veilede lærere og elever til å gjøre positive endringer i klasserommet sammen.

Verktøyet består av ni punkt for vurdering av kvaliteten på klasseromsmiljøet:

  • Kulturell respons og inkludering
  • Følelse av sikkerhet, inkludert forebygging og beskyttelse mot mobbing
  • Positiv klasseromsledelse
  • Trygge lærer-student-relasjoner
  • Støttende relasjoner i miljøet
  • Samarbeid, inkludert samarbeidslæring
  • Aktivt studentengasjement i meningsfulle læringsaktiviteter
  • Utfordringer og høye forventninger til alle elever i klasserommet
  • Elevmedvirkning, inkludert elevdeltakelse i klasseromsbeslutninger

De ni punktene presenteres i et spørreskjema for å hjelpe lærere og elever med å finne styrker og mål for forbedring i hvert område. Verktøyet kan tilpasses av klasseromlærerne i henhold til gruppens natur, slik at det er kulturelt meningsfylt og utviklingsmessig hensiktsmessig.

Type
Dokument (direkte evidens)
Land
Irland; Italia; Malta
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Førskole; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Universell
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Oversett (Kun registrerte brukere)