Redusere tidlig skolefrafall med Practice Enterprise (RUSESL)

Hovedmålet med RUSESL-prosjektet er å hindre tidlig skolefrafall (ESL) for elever i den videregående skolen. Dette er en målgruppe som ofte blir oversett, der den juridiske definisjon av ESL refererer til frafall før 16 år, eller før elevene fullfører tre år etter grunnskolen.

Prosjektet brukte metoden Practice Enterprise (PE). PE er et traineedrevet selskap som simulerer driften av en reell virksomhet der traineer lære å jobbe i team, ta ansvar, utvikle initiativtaking og forbedre mellommenneskelige, faglige og tekniske ferdigheter.

Det Erasmus+-finansierte prosjektet har utarbeidet omfattende veiledninger og rapporter (på fem språk):

  • De nasjonale rapportene inneholder informasjon som data og statistikk om ESL og arbeidssituasjonen for unge mennesker, årsaker til ESL, og i tillegg informasjon om hvordan man samler praksiser om veiledning i skolen.
  • Den komparative rapporten beskriver en felles intervensjonsmetode for implementering av PE-tilnærmingen i partnerland på en måte der EU-perspektivet ivaretas.
  • Veiledningen tar for seg den fullstendige PE-metodikken basert på innsikt fra de andre rapportene og piloterfaringer, inkludert eksempler om PE-implementering og vurderingsmetoder.
Type
Dokument (indirekte evidens)
Land
Bulgaria; Italia; Litauen; Spania; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Periodisk
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar

Denne ressursen er en del av følgende områder/underområder :