Tospråklig støttemateriale for migrantbarn i Europa (AVIOR)

Bilde: AVIOR project logo

Det Erasmus+ finansierte AVIOR-prosjektet tok sikte på å forbedre grunnleggende tallforståelse og leseferdighet til migrantbarn og redusere prestasjonsgapet mellom morsmålelever og elever med fremmedspråk, som ble gjort med tospråklig material, forbedring av lærerfaglig kompetanse og økt grad av foreldreinvolvering. AVIOR-prosjektet ble gjennomført fra desember 2016 til august 2019.

AVIOR-prosjektet hadde en tredelt tilnærming:

1) tospråklige ressurser: Oversettelse og tilpassede materialer av høy kvalitet

2) bygge lærerkompetanse for å skape inkluderende flerspråklige klasserom

3) opprette et nettverk for samarbeid mellom foreldre og lærere

48 barnehager og grunnlærere i ti europeiske byer, tettsteder og landsbyer fremmet foreldrenes deltakelse i klasserommet ved at foreldrene leste historier på sitt morsmål til klassen, mens læreren gjenfortalte historien på skolespråket og/eller lærerne diskuterte med foreldre hvilke materialer som skulle tas med hjem for å øve med barna. 

Resultater:

  • Tospråklige materialer på mange språk
  • Studie- og besøksrapporter og videoer i fire land
  • Casestudier og kombinasjonsrapporter om foreldreengasjement
  • Brukerveiledning til oversettelsesprosessen av flerspråklig undervisningsmateriell
  • Implementeringsstudier for lærere
  • En håndbok med praktisk og omfattende oversikt fra alle resultater og veiledninger
Type
Praksis (direkte evidens)
Land
Estland; Hellas; Italia; Kroatia; Nederland; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Førskole
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Periodisk
Finansieringskilde
Europeisk finansiering; Ingen finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar