Idrettselever som mentorer for gutter og unge menn (SSaMs)

Bilde: SSaMs project logo

SSaMs-prosjektet har som mål å bedre undervisningen for gutter og unge menn, og forhindre skolefrafall med en kjønnsspesifikk mentorvirksomhet og idrett. Begrunnelsen for oppstarten av Erasmus+-programmet var at en stor del av idrettspersonellet allerede gir veiledning til gutter om helse og sosiale problemer, men de mangler opplæring for å gjøre det effektivt.

Prosjektpartnerne samarbeidet for å utvikle opplæringskurs på høyere nivå for å forbedre kunnskapen og ferdighetene til idrettsstudenter på bachelornivå. Kursinnholdet var basert på eksisterende opplæringsmateriell utviklet av Mengage. Disse studentene vil så bruke det de lærer i yrkessettinger for å gi effektiv veiledning og støtte til unge menn som gjør det dårlig i skolen og som er i fare for å slutte i skolen. Denne tilnærmingen tar sikte på å motivere unge menn til å fortsette på skolen og forbedre læringsprestasjonen og resultatene deres.

Prosjektet økte ferdighetene og kunnskapen (og arbeidsevne) til idrettsstudenter som fikk undervisning i kjønnsspesifikk veiledning og støttet engasjementet for høyere utdanning med lokalsamfunn, organisasjoner og skoler i de seks prosjektlandene.

Resultatet fra prosjektet inkluderer læringsmateriell for elever og material for forelesere på fem språk. 

Type
Dokument (indirekte evidens)
Land
Hellas; Irland; Italia; Spania; Storbritannia; Tsjekkia
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Førskole; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Periodisk
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar