Støtte for styrking og integrering av flyktningfamilier (SOFIE)

Bilde: SOFIE project logo

SOFIE var et 2,5 år langt Erasmus+-prosjekt som tok for seg det europeiske behovet for sosial integrering av flyktningfamilier, som et av de mest sårbare målene for vertssamfunnene. Prosjektpartnere fra Østerrike, Italia, Kypros, Tyrkia og Sverige jobbet sammen for å fremme faglig, sosial og kulturell integrering av migranter og flyktninger.

Med dette formålet ønsket man med prosjektet å

  • skape et helhetlig sett med verktøy, veiledninger for beste praksis og læreplaner for opplæring for å støtte inkluderingsprosessen mest effektivt.
  • støtte samhandlingen mellom barn og mor for læringsprosessen med andrespråket.
  • øke opplæringen av undervisere og frivillige som arbeider med flyktninger.

Prosjektresultatene inkluderer:

  • Retningslinjer for beste praksis av inkludering basert på behovsanalyse av flyktningfamilier.
  • Opplæring for mødre og barn fokusert på å fremme språkferdigheter og integrering av flyktningfamilier.
  • Opplæring for voksne lærere, lærere med andrespråk, sosialarbeidere og lærere som arbeider med flyktningkvinner og barn.
  • En veiledning for beste praksis og nettopplæring for mentorvirksomhet/veiledning.
Type
Praksis (direkte evidens)
Land
Italia; Kypros; Tyrkia; Østerrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Førskole; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Periodisk
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar