Lærerplan for pedagogisk dialog analyse (T-SEDA)

T-SEDA er en omfattende multimediaressurs, som er designet for lærere på alle utdanningsnivåer for å støtte bruk av klasseromsdialog.  Den hjelper lærere med å systematisk undersøke og utvikle sin egen klasseromspraksis med dialogfokus gjennom lærerledet undersøkelse. Koordinering og innspill fra en lokal fagfellevurdering fremmer skalerbarhet, bærekraft og lokalt eierskap

«Klasseromsdialog» refererer til produktive former for diskusjoner mellom student og lærer og fagfellgruppen, der man tar opp veien videre og gir konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger om andre ideer. Dette øker elevenes deltakelse i klasseaktiviteter og støtter faglæring.

T-SEDA -pakken er en forskningsinformert og åpen multimediaressurs som støtter aktører på alle utdanningsnivåer til å utvikle klasseromspraksis med dialogfokus, dette ved å lede egne undersøkelse- og påvirkningsaktiviteter. Kjerneverktøyene inkluderer en egenevaluering av undervisningspraksis med dialogfokus, veiledning om reflekterende undersøkelser, en kodeordning for systematisk å observere og registrere dialogformer for klasseromsinteraksjon og illustrerende videoer.

T-SEDA ble utviklet av forskere og praktiserende lærere ved University of Cambridge. Den har blitt brukt av over 360 aktører utenfor teamet i en rekke utdanningsinstitusjoner i forskjellige land, aldersgrupper og fagområder. Virkninger i praksis er dokumentert.

Type
Dokument (direkte evidens)
Land
Spania; Storbritannia
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Førskole; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Universell
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Lokal finansiering; Nasjonal styring

Kommentarer

Legg til en kommentar