Scuola Viva – Bedre skole på regionalt nivå ved å trekke inn flere interessenter

Scuola Viva-prosjektet består av flere intervensjoner rettet mot å styrke opplæringstilbudet i det regionale skolesystemet, og bedre forholdet mellom skole, lokalmiljø, næringsliv og innbyggere i Campania i Italia. Det deltar nå 500 skoler i prosjektet, og over 400 000 elever er involvert.

Siden 2016 har det fireårige programmet, som finansieres av Det europeiske sosialfond, hatt som mål å bedre kvaliteten på skolene i Campania-regionen. I dag deltar 500 skoler i programmet. De holder åpent på ettermiddagstid for å tilby ulike aktiviteter innen kultur, sosialtiltak, kunst og idrett til barna og deres familier, særlig i de mest vanskeligstilte områdene.

Scuola Viva er også en app som kan lastes ned gratis fra Google Play, og som gir lærere, elever og alle brukere tilknyttet skolen mulighet til å ha kontakt med hverandre, dele innhold og hele tiden få informasjon om nye aktiviteter.

Type
Praksis (direkte evidens)
Land
Italia
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar