Junior Job Coach – Støtte de første skrittene i arbeidslivet

Bilde: Project logo

Junior Job Coach-prosjektet ble opprettet for å hjelpe unge, sårbare elever som mangler sosial erfaring og sosiale ferdigheter når de skal ta sine første skritt ut i arbeidslivet. Prosjektet setter dem i kontakt med en juniorcoach som har fått god opplæring, og som kan tilby umiddelbar støtte og råd uten å være til stede på arbeidsplassen.

Prosjektet ble etablert for å forebygge at vanskeligstilte elever som begynner å jobbe skal falle ut av arbeidslivet, ved at utsatte elever blir satt i kontakt med en junior-coach. Eleven kan kontakte coachen for å få hjelp på arbeidsplassen via for eksempel WhatsApp og tekstmeldinger, for å få hjelp til å håndtere eventuelle problemer eller vanskeligheter. Eleven har dermed alltid en «venn» å lene seg på.

Prosjektets nettside tilbyr gratis materiell på engelsk, nederlandsk, spansk, tysk og rumensk. Materiellet består blant annet av en veiledning, et kompetanserammeverk for coacher, et fleksibel og modulbasert kursprogram for junior-coacher og et sett verktøy for arbeidsgiverne slik at de kan bygge opp og forsterke egne støttetiltak for nyansatte.

Prosjektet mottok en utmerkelse fra Erasmus+ for god praksis.

Type
Praksis (indirekte evidens)
Land
Nederland; Romania; Spania; Storbritannia; Østerrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar