Jump@school – Testing av en modell for å redusere tidlig skolefrafall

For å forebygge tidlig skolefrafall utviklet og testet Jump@school-prosjektet en innovativ intervensjonsmodell. De vurderte også hvordan den påvirket sårbare elevers holdning til skolen. Prosjektgruppen besto av ti partnere fra seks land, fire skoler og 480 elever i alderen 14 til 17 år.

Prosjektets endelige mål var å komme med innsikter, anbefalinger og forslag til en utdanningspolitikk for yrkesfaglig opplæring og utdanning som klarer å forebygge og motvirke tidlig skolefrafall, også i lys av de nye utfordringene med dagens sosioøkonomiske situasjon i Europa (økonomisk krise, høy arbeidsledighet blant unge, migrasjonsproblemer).

Jump@school utviklet en intervensjonsmodell med henblikk på å redusere tidlig skolefrafall basert på en blanding av individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter, tiltak i lokalmiljøet og en saksbehandlingsmetode.

Aktivitetene var blant annet:

  1. individuell rådgivning mellom deltakerne og JumpOperatørene
  2. utarbeiding av individuelle utviklingsplaner
  3. gruppeaktiviteter, f.eks. en kick-off for å markere starten på reisen og bryte isen og arbeidsseminarer for å utvikle kreativitet, selvfølelse, selvsikkerhet og kommunikasjon.
Type
Dokument (direkte evidens)
Land
Italia; Polen; Spania; Tyrkia; Tyskland; Østerrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Periodisk
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar