Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education

Bilde: Project Logo

Prosjektet «Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education» (RA) hadde som mål å dokumentere effektiv praksis for å oppnå bedre prestasjoner og styrke skolenes og samfunnets evne til å inkludere og støtte alle elever.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education gjennomførte RA-prosjektet mellom 2014 og 2017, og prosjektet bygget videre på det tidligere RA4AL-prosjektet fra 2012. Prosjektet undersøkte metoder som har direkte eller indirekte innflytelse på barn og unges motivasjon og evne til å lære. En oppfølging av prosjektet ble gjennomført i 2019.

Prosjektet omfattet elever, lærere, skoleledere, forskere, foreldre og politikere på lokalt og nasjonalt nivå.

Resultatene av aktivitetene i RA-prosjektet var blant annet:

  • utvikling av strategier for å øke engasjementet blant personalet på skolen
  • økt foreldredeltakelse
  • tettere samarbeid med samfunnet for øvrig (f.eks. andre skoler, universiteter)
  • undersøkelse av pedagogikk for dyp læring
  • utvikling av en veksttankegang for å lykkes
  • tverrfaglig undervisning for å gjøre læreplanen mer relevant
  • fokus på egenvurdering og å undersøke kvaliteten på den inkluderende praksisen
  • etterutdanning for lærere.
Type
Dokument (indirekte evidens)
Land
Belgia; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Hellas; Irland; Island; Italia; Kroatia; Kypros; Latvia; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederland; Norge; Polen; Portugal; Slovakia; Slovenia; Spania; Storbritannia; Sveits; Sverige; Tsjekkia; Tyskland; Ungarn; Østerrike
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet; Universell
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Europeisk finansiering; Nasjonal styring

Kommentarer

Legg til en kommentar