Preventing School Failure: Undersøke potensialet for inkluderende opplæringspolitikk på system- og individnivå

Bilde: PSF project logo

Målet med prosjektet Preventing School Failure (PSF) var å se nærmere på manglende inkludering og rettferdighet i skolesystemet ved å sette søkelys på sammenhengen mellom mislykket skolegang og inkluderende politikk . Prosjektet ville undersøke den vitenskapelige dokumentasjonen på at inkluderende skolepolitikk kan forebygge mislykket skolegang – både for enkeltpersoner og for systemet som helhet. 

 

PSF-prosjektet studerte inkluderende skolepolitiske rammeverk på nasjonalt og lokalt nivå som effektivt støtter skolene i å utvikle seg på en måte som inkluderer alle elever, forebygger mislykket skolegang og bidrar til at elevene lykkes både på skolen og senere i livet. Ved å undersøke tilnærmingen på systemnivå ble vurderingen av mislykket skolegang utvidet til et systemisk perspektiv i stedet for å fokusere bare på enkeltelever.

Prosjektet benyttet to parallelle sekundærforskningsmetoder:

  • gjennomgang og analyse av europeisk og internasjonal forskningslitteratur om forebygging av mislykket skolegang i forhold til inkluderende opplæring.
  • fokus på eksisterende politiske tiltak på nasjonalt nivå med sikte på å forebygge mislykket skolegang. Her ble det gjennomført en undersøkelse for å innhente informasjon fra deltakerlandene slik at man kunne avdekke hvilken politikk som ble ført for å håndtere mislykket skolegang.

Prosjektet (2018–2020) ble koordinert av European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

Type
Dokument (indirekte evidens)
Land
Estland; Finland; Hellas; Irland; Island; Latvia; Malta; Serbia; Slovakia; Storbritannia; Sverige; Tsjekkia; Tyskland
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet; Universell
Intervensjonsintensitet
Periodisk
Finansieringskilde
Europeisk finansiering; Nasjonal styring

Kommentarer

Legg til en kommentar