Evalueringsmiljø for å fremme interkulturelle mentorverktøy og praksis på skolen (E-EVALINTO)

Bilde: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO har som mål å fremme fadderordninger for å redusere tidlig skoleavgang blant elever med fremmedkulturell bakgrunn og anerkjenne verdien av interkulturalitet, samt utvikle et IKT-rammeverk for å vurdere, administrere og utvikle aktiviteter for interkulturelle sammenhenger. Det Erasmus+-finansierte prosjektet setter søkelys på beslutningsprosesser og identifisering av ulike mønstre i de analyserte situasjonene

Å håndtere tidlig skoleavling er et springbrett mot å forbedre mulighetene for unge mennesker og for å støtte smart, bærekraftig og inkluderende vekst, som vist i prioriteringene for EU 2020-strategien. E-EVALINTO-prosjektet har som mål å iverksette en tidlig intervensjonsstrategi for å redusere gapet mellom elever med fremmedkulturell og dem uten fremmedkulturell bakgrunn.

Prosjektet setter søkelys på gjennomføring av interkulturelle mentorprogrammer og aktiviteter som støttes av et IKT-miljø, bestående av et sett med verktøy og praksis som fungerer som et rammeverk for evaluering av interkulturelle problemstillinger innenfor skolekontekster, ved å utvikle:

  • En forebyggende og tidlig intervensjonsstrategi basert på faddertiltak for å redusere tidlig skoleavgang hos unge elever med fremmedkulturell bakgrunn.

Et IKT-rammeverk for vurdering, styring og utvikling av aktiviteter for interkulturelle sammenhenger.

Type
Praksis (indirekte evidens)
Land
Irland; Italia; Kypros; Polen; Spania
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Målrettet
Intervensjonsintensitet
Periodisk
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar