Fuoriclasse-modell for å redusere frafallet i skolen

Bilde: Fuoriclasse

Fuoriclasse (Italia) er en integrert intervensjonsmodell mot frafall i skolen og er rettet mot elever, lærere og familier. Den tilbyr aktiviteter som støtter opp under motivasjonen til å jobbe med skolearbeid og til å lære, for å sikre retten til skolegang som er nedfelt i FNs barnekonvensjon.

Tiltakene i Fuoriclasse foreslås på og utenfor skolen for 4.–5. trinn på barneskolen og 2.–3. trinn på ungdomsskolen, for å støtte overgangen mellom de ulike skolenivåene. Prosjektet jobber med fire komplementære, flerdimensjonale intervensjonsområder:

  • styrke og bevare skolenes ferdigheter og kunnskaper
  • kulturelle rekreasjonsseminarer
  • tiltak på systemnivå for å oppdatere lærernes kunnskaper og bevisstgjøre foreldrene
  • effektiv og uformell støtte for læring i kontekster utenfor skolen

Tiltakene i Fuoriclasse består for eksempel av motivasjonsseminarer i skoletiden, leiropphold som ikke-formell opplæring, kombinert med undervisningsopplegg for elever med lærevansker, tips for å øke trivselen på skolen og møter for å legge til rette for dialog mellom skole og familier.

Resultatene av evalueringen viser at frafallet er halvert, fraværet er redusert og at familiene viser økt interesse for barnas prestasjoner på skolen.

Type
Praksis (indirekte evidens)
Land
Italia
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Universell
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Lokal finansiering; Privat finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar

NICE IDEA!

Oversett (Kun registrerte brukere)