Tiltaksplan for inkluderende skoler – InScool

Bilde: InScool Project

InSchool-metoden er utviklet som en fleksibel rettledning for skolene på veien mot inkludering, med henblikk på å bedre både de personlige og de faglige resultatene for alle barn og unge ved å sørge for at de får tilgang til – og deltar i – relevant opplæring av høy kvalitet.

Det EU-finansierte InScool-prosjektet ble startet i 2019. Målet var å utarbeide en handlingsplan for en inkluderende skole og hjelpe skoler over hele Europa med å innarbeide en inkluderende praksis. Prosjektet ønsket å integrere barn og unge med ulik bakgrunn i samfunnet, og hjelpe dem med å utvikle en sterk selvfølelse og en følelse av tilhørighet. Prosjektet samarbeidet med skoleledere, lærere, rådgivere, psykologer, foreldre og byråkrati og skapte ringvirkninger i hele skolemiljøet. Det bidro også til at det ble utarbeidet en handlingsplan for å tilby inkluderingsstrategier til europeiske skoler. Det viktigste resultatet av InScool er Opplæringspakken for inkluderende skoler.

Type
Dokument (indirekte evidens)
Land
Belgia; Hellas; Polen; Spania; Storbritannia
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Universell
Intervensjonsintensitet
Pågående
Finansieringskilde
Europeisk finansiering; Lokal finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar