Forebyggende tiltak for robusthet – UPRIGHT

Bilde: UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers

Over hele verden er psykiske problemer hos ungdom noe som stadig øker i omfang, og UPRIGHT er et prosjekt som formidler de ferdighetene som er nødvendige for å oppnå god fysisk og mental helse. Det er i ferd med å bli innført på skolene, og det involverer ungdom, deres familier og alle ansatte ved deltakerskolene.

UPRIGHT er et forskningsprosjekt finansiert av EU-programmet HORIZON 2020. Akronymet står for «Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers». Målet med prosjektet er å utvikle en kultur for mental trivsel i Europa ved å co-designe, levere og validere et opplæringsprogram om mental styrke med en skoleomfattende tilnærming. Programmet er utviklet av psykologer, psykopedagoger, metodologer og IKT-eksperter fra hele Europa.

UPRIGHT består av fire hovedkomponenter: mestring, yteevne, sosial og emosjonell læring og mindfulness (oppmerksomt nærvær). Hver av komponentene har en teoretisk del, etterfulgt av en praktisk del. Ved å bruke disse ferdighetene i hverdagen, øker elevene både sin egen og familiens trivsel.

Type
Praksis (indirekte evidens)
Land
Danmark; Island; Italia; Norge; Polen; Spania
Språk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Skolenivå
Barnetrinnet; Ungdomstrinnet
Intervensjonsnivå
Universell
Intervensjonsintensitet
I/A
Finansieringskilde
Europeisk finansiering

Kommentarer

Legg til en kommentar