Helhetlig tenking: hvordan kan du undervise hele personen for en sammenkoblet verden

Global kompetanse er ikke et automatisk biprodukt av akademisk læring – det er noe som må næres. Men hvordan kan dette gjøres effektivt? Hvordan utvikler vi læreplaner, veiledninger, vurderinger og læremiljøer som utvikler elevenes globale kompetanse?

Denne publikasjonen tilbyr forskningsinformert og handlingsrettede pedagogiske prinsipper som beslutningstakere, ledere og lærere kan bruke til å støtte rettferdig og global og interkulturell kompetanselæring. Den inkluderer casestudier for å illustrere disse veiledende prinsippene i reelle sammenhenger som klasserom, museer, læresentre, kulturutvekslingsprogram og digitale plattformer.

  • Publisert av: OECD
  • År: 2022
  • Tilgjengelige språk: EN
  • Vis på nettet