Ressurser

Publikasjoner, veiledninger og undervisningsmateriell for å holde seg oppdatert og forbedre den pedagogiske praksisen.

Publikasjoner

Rapporter og studier om opplæringspolitikk fra både europeisk og nasjonalt nivå.

Se alle

Øvingsmaterialer

Praktiske ideer og inspirasjon for lærere og skoler.

Se alle

Undervisningsmaterialer

Nyttige læremidler som er utarbeidet av EU-institusjoner og i EU-finansierte prosjekter.

Se alle

eTwinning prosjektpakker

Prosjektpakkene kan brukes som sammenligningsgrunnlag for lærere som ønsker å gjennomføre lignende prosjekter, eller som verktøy for inspirasjon og nye ideer.

Se alle